WANNEER DE
AFTELLING
EINDIGT

EEN AFTELLING NAAR WERELD OORLOG III,
Maar wie zal er luisteren?

HOEWEL veel mensen dit niet zullen willen geloven, toch is de waarheid dat wij ons nu in een tijd bevinden waarin een nucleaire oorlog – Wereld Oorlog III - voor de deur staat. Deze oorlog werd in de profetieën voorspeld en de voorbereidingen zijn al in gang gezet.

God heeft veel hedendaagse landen duidelijk geïdentificeerd en ook verkondigd wat er met hen zal gebeuren wanneer er eenmaal nucleaire wapens gebruikt worden. De Verenigde Staten zal als eerste getroffen worden door een kleinschalige aanval, die haar tijdelijk lam zal leggen. En dat zal andere landen ertoe bewegen om zich snel in een laatste wereldoorlog te storten.

Eenieder die oprecht bereid is om de waarheid onder ogen te zien van alles wat God over deze eindtijd gezegd heeft, zou diep gechoqueerd en ontnuchterd moeten zijn door wat hier geschreven staat. God heeft duidelijk laten zien dat 1/3de van alle leven op aarde door de mensheid vernietigd zal worden, voordat Hij zal ingrijpen en onze zelfvernietiging een halt toe roept.

Als je wil weten wat er op ons afkomt en hoe je je daar het beste op kan voorbereiden, dan is het essentieel dat je luistert naar wat God gezegd heeft over deze laatste wereldoorlog. Zeventig jaar geleden begonnen veel eindtijd gebeurtenissen geopenbaard te worden, waaronder ook de opkomst van de Europese Unie.

Er werd voorspeld dat Europa zich zou verenigen, een eenheidsmunt zou invoeren en uiteindelijk ook haar eigen krijgsmacht zou hebben, samengesteld uit 10 landen. Op 1 Januari 1999 werd de Euro geïntroduceerd als de nieuwe Europese eenheidsmunt, en in 2018 werd een onafhankelijke militaire alliantie van exact 10 landen gevormd. Al die openbaringen zijn nu bewaarheid.

In dit boek zal de aandacht vooral uitgaan naar een tijdlijn die een aftelling naar Wereld Oorlog III is. Een laatste fase in die aftelling begon in 1994, en die nadert nu meer dan ooit haar voltooiing. De wereld is zich hier totaal niet van bewust. Jij moet weten wat er aan de hand is zodat je beter voorbereid kan zijn voordat deze eindtijd gebeurtenissen beginnen!

DOWNLOAD GRATIS BOEK

Kies uw Formaat:
Epub (Ebook)  |  Mobi (Kindle)  |  PDF

Lees Online:
Hoofdstuk 1  |  Hoofdstuk 2  |  Hoofdstuk 3  |
Hoofdstuk 4  |  Hoofdstuk 5  |  Hoofdstuk 6  |
Hoofdstuk 7  |  Hoofdstuk 8  |  Hoofdstuk 9

RONALD WEINLAND

Ronald Weinland is al bijna 40 jaar een minister in Gods Kerk en heeft zijn leven toegewijd aan mensen helpen om zich voor te bereiden op een derde wereldoorlog en wat daarna volgt.

RONALD Weinland, auteur van 4 boeken, heeft zich toegelegd op de profetische eindtijd gebeurtenissen die de voorbije 15 jaar in een stroomversnelling geraakt zijn. Zijn meest recente boek ‘Wanneer de Aftelling Eindigt’ is bedoeld om mensen te informeren en te waarschuwen over een derde wereldoorlog die nu reeds gepland en voorbereid wordt.

Zo’n 70 jaar geleden begon een van de laatste apostelen van Gods Kerk te waarschuwen voor die komende oorlog te. Ronald Weinland heeft diezelfde waarschuwing voortgezet. Veel wereldgebeurtenissen hebben ondertussen al plaatsgevonden die geopenbaard begonnen te worden begin jaren 1950 – het begin van de periode die doorheen de Bijbel als ‘de eindtijd’ bestempeld wordt.

Er is een specifieke aftelling bezig die nu bijna ten einde loopt. Dit vierde boek is een laatste kans om diegenen voor te kunnen bereiden, die willen luisteren naar de waarschuwing over de gebeurtenissen die op komst zijn. Die gebeurtenissen zullen beginnen met een nucleaire aanval op de Verenigde Staten.

De auteur hoopt dan ook dat mensen datgene wat in dit boek geschreven staat serieus zullen kunnen beginnen te nemen, maar begrijpt ook dat de meeste mensen wat hier geschreven staat niet zullen geloven totdat deze oorlog uiteindelijk uitbreekt. Maar tegen die tijd zal het buitengewoon moeilijk zijn om effectief te weten hoe je moet omgaan met alles wat er dan plaatsvindt.

THE CHURCH OF GOD
Preparing for the Kingdom of God

RONALD Weinland is de leider van The Church of God – Preparing for the Kingdom of God. Gods Kerk houdt de 7de dags Sabbat & de zeven jaarlijkse Heilige (Feest) Dagen die in Leviticus 23 gegeven worden. Het doel van de Kerk is om diegenen die door God in deze eindtijd in Zij Kerk geroepen worden te onderwijzen en te leiden, alsook diegenen die God wakker maakt uit de verstrooiing die plaatsvond in de Worldwide Church of God.

The Church of God – PKG