NÄR
NEDRÄKNINGEN
NÅR SITT
SLUT

EN NEDRÄKNING TILL TREDJE VÄRLDSKRIGET
Men vem kommer att lyssna?

Trots att många inte alls kan tro det så är sanningen den att vi nu närmar oss en tid när ett kärnvapenkrig är nära förestående och med det ett tredje världskrig,. Detta krig har profetiskt blivit förutsagt och förberedelserna inför det är redan igång.

Gud har tydligt pekat ut många av dagens nationer och förkunnat vad som kommer att hända med dem när kärnvapen börjar användas. Det första som kommer att hända är en begränsad attack mot USA, men en som tillfälligt förlamar landet. Den attacken är det som kommer att göra att andra nationer på kort tid går med i ett sista världskrig.

Den som verkligen är villig att ta reda på sanningen om det Gud har sagt om denna sista tid borde bli chockad och djupt allvarsam inför det som står skrivet i den här boken. Gud har tydligt visat att en tredjedel av allt liv på jorden kommer att ödeläggas av mänskligheten innan Gud griper in och sätter stopp för vår utplåning av oss själva.

För att veta vad som kommer och hur man bäst förbereder sig, är det klokt att lyssna till det Gud har visat som gäller detta sista världskrig. För 70 år sedan började många sista-tiden-händelser uppenbaras och en av dem handlade om EU:s tillkomst.

Det förutsades att Europa skulle komma att enas och ha en gemensam valuta och, så småningom, en egen militär från 10 av Europas nationer. 1 januari 1999 introducerades euron som den nya europeiska valutan. 2018 etablerades en oberoende militär allians som bestod av exakt 10 nationer. Alla dessa profetior har nu uppfyllts.

Den här boken kommer att fokusera på en tidsperiod som är en pågående nedräkning inför det tredje världskriget. 1994 var början på en sista etapp i den nedräkningen och den är nu närmare sin fullbordan än någonsin. Världen är totalt ovetande om detta. Du behöver veta vad som händer härnäst så att du har möjlighet att förbereda dig innan dessa sista-tiden-händelser drar igång.

RONALD WEINLAND

Ronald Weinland har varit del av ledarskapet i Guds Kyrka i närmare 40 år och har vigt sitt liv till att hjälpa människor att kunna förbereda sig inför ett tredje världskrig och det som väntar bortom det.

I sina fyra böcker har Ronald Weinland fokuserat på profetiska sista-tiden-händelser som stadigt ökat i styrka och antal de senaste 15 åren. Hans senaste bok, “When the Countdown Ends” (“När nedräkningen når sitt slut”), är skriven för att informera och varna människor för ett tredje världskrig, vars förberedelse och planering redan är igång.

Varningen för detta kommande krig började höras för drygt 70 år sedan genom en av de sista apostlarna i Guds Kyrka. Ronald Weinland har fortsatt att sprida samma budskap. Många av de världshändelser som tidigt under 50-talet började uppenbaras har redan blivit verklighet — starten på tidsperioden som i Bibeln kallas “den sista tiden”.

En specifik nedräkning är just nu igång — och den börjar faktiskt närma sig sitt slut. Den här fjärde boken är sista möjligheten att ge förberedande hjälp till den som är villig att lyssna till varningen för det som ligger framför — det som kommer att börja med en kärnvapenattack riktad mot USA.

Det är författarens förhoppning att människor kan ta det som står i denna bok på allvar. Inte desto mindre står det klart att de flesta människor inte kommer att tro på det som är skrivet innan detta krig slutligen bryter ut i världen. Men när den tiden är här kommer det att vara otroligt svårt att veta hur man på bästa sätt ska ta sig an det som händer.

GUDS KYRKA
förbereder för Guds rike

Ronald Weinland är pastor i Guds Kyrka — som förbereder för Guds rike. Guds Kyrka håller sjundedags-Sabbaten och de sju årliga högtiderna som beskrivs i Tredje Moseboken 23. Kyrkans syfte är att leda och undervisa de som Gud nyss kallat till sin Kyrka i denna sista tid, men också de som Gud kallar på nytt från de grupper som splittrades från Worldwide Church of God.

Guds Kyrka — som förbereder för Guds rike