NÄR
NEDRÄKNINGEN
NÅR SITT
SLUT

Kapitel 9
DEN PROFETISKA NEDRÄKNINGEN AVSLUTADSOM FÖRFATTARE AV denna bok så måste jag säga att denna bok har varit den svåraste för mig att skriva någonsin. Av den anledningen så känner jag mig manad att, innan vi går djupare in på nedräkningen som leder fram till Kristus återkomst, förklara varför det varit så svårt att skriva den här boken. Den är tätt sammankopplad med innehållet i det kapitlet som nu följer.

Redan i det första kapitlet så nämnde jag att det varit oerhört svårt att beskriva och belysa det jag upplever att jag tydligt och klart ”ser” gällande den här världen och hur den med hög hastighet närmar sig ett stort kärnvapenkrig. Hur kan man på bästa sätt beskriva något sådant, speciellt när det som har avslöjats och uppenbarats kommer från den Allsmäktige Guden, Han som har skapat allt?

Uppgiften blir än svårare om man tänker på alla olika varianter av religioner och livsåskådningar som existerar i världen. Hur gör man för att påvisa för människor att de har blivit lurade och förledda på grund av det de själva är övertygade om, utan att förnärma eller förolämpa dem? Sanningen är att det är omöjligt och gör uppdraget än svårare.

Främsta syftet med att skriva den här boken har varit att dela med mig av kunskapen och förståelsen när det kommer till sanningen gällande profetiska sista-tiden-händelser, händelser som nu närmar sig sina avslutande skeenden.

Just nu, när jag skriver detta, blir jag nästan illamående när jag ser hur fruktan och ekonomisk panik drabbar nation efter nation på grund av COVID-19-pandemin, när jag vet att detta bara är småpotatis jämfört med det som snart kommer ske.

Många människor upplever just nu att det är ansträngande att tänka på att hålla avstånd till andra människor när man möts, eller som situationen är för många, att vara fast i sitt hem, att se till att man har ett lager av nödmat och andra viktiga varor, att se till så räkningarna fortfarande kan betalas osv., men detta är ingenting jämfört med hur det kommer bli när ett världskrig bryter ut. Mat och medicin kommer då bli oerhört mycket svårare att få tag på. Många saker som vi tar för givet såsom elektricitet, vatten, bränsle, internetuppkoppling och andra bekvämligheter kommer då bli bristvaror eller helt omöjliga att få tag på.

Att dela med mig av en sådan kunskap skapar stor smärta, ångest och frustration inom mig, ändå upplever jag att detta är mitt uppdrag! Den enda uppmuntran jag känner i detta är den som kommer från hoppet som Gud ger genom att Han har berättat om hjälpen och favören som vissa personer kommer att få erfara direkt från Honom och Hans son. Den hjälpen kommer ges som ett resultat av att dessa personer börjar lyssna till och vända sig till Honom, för att sedan ges möjligheten att räddas in i en ny tidsålder—in i millenniet.

Genom hela boken har jag avsiktligen låtit bli att nämna mig själv, förutom i en liten del av kapitel 1 där jag, som sagt, försökte beskriva dilemmat och utmaningen i att skriva den här boken.Orsaken till att detta kapitlet skrevs om

Det här kapitlet var redan färdigskrivet när jag fick signaler som visade på att det inte upplevdes färdigt; någonting fattades. Sättet som det ursprungligen var skrivet på ledde även till en oro att det inte innehöll tillräckliga förklaringar till varifrån delar av det som behandlades var hämtat från i Bibeln. Och att helt enkelt säga att skeenden hade ”avslöjats eller uppenbarats” skulle också kunna skapa en oro eftersom läsaren eventuellt inte skulle anse att detta var ett övertygande argument och skulle därför känna behov av mer övertygande argument och fakta.

Jag förstår den oron helt och fullt, och på grund av detta så har det blivit mycket tydligt för mig på vilket sätt det här kapitlet borde skrivas. Ända fram till att detta skedde så var jag fast besluten att inte nämna mig själv i boken, eftersom boken ju inte handlar om mig. Men när jag blev påmind om varför jag är den som måste skriva boken och ingen annan, så föll allt på plats.

Allt som handlar om den här nedräkningen för ett tredje världskrig och Kristus återkomst kan inte på ett korrekt sätt beskrivas och förklaras utan att inkludera det som Gud har visat mig att jag måste nämna. Det hela grundar sig i att jag har fått ett uppdrag—ett jobb att utföra—ett jobb som kommer från Gud.

I den här boken har jag försökt att inte gå in på det, och jag lyckades nästan. Och att skriva om mig själv kopplat till det jag har fått uppdraget att säga kanske, för många människor i den här världen, kan låta märkligt och religiöst fanatiskt, men jag kan inte oroa mig över sådana reaktioner eftersom jag måste fokusera på vad som är sant och äkta inför Gud.

Helt ärligt så kan jag inte låta bli att bli påmind om profeten Jona som försökte komma undan sitt uppdrag som var att berätta för staden Nineve det som Gud gav honom att säga gällande deras förstörelse. Jag är verkligen inte Jona, men det som jag fått i uppdrag att berätta när det gäller den här bokens tillkomst är att jag är en Guds profet som har fått den här uppgiften av Honom att utföra. Dessutom har jag även fått till uppgift att säga att jag är den sista aposteln för Guds Kyrka i den här sista tidsåldern för människan.

Jag hatar verkligen faktumet att det måste ta tid och att människor är tvingade att erfara de mest destruktiva sista-tiden-händelserna innan den bistra verkligheten som är kopplad till dessa händelser bevisar att det jag skrivit är sant. Men när det sker så kommer det vara för sent att förbereda sig. Det hade varit så mycket bättre om sanningen som Gud avslöjat och gett till mig fick tala för sig själv.

Genom alla tider har det varit profeternas uppgift att varna mänskligheten för vad som kommer hända som ett resultat av att de väljer att inte lyssna till Gud. Vid sådana tillfällen förklarade profeterna också tydligt faktumet gällande vilka de var och att Gud hade sänt dem med meddelandet de framförde.

Endast en nation responderade på de allvarliga varningarna från en profet och det var Assyrien, vars huvudstad var Nineve. Kungen av Assyrien lyssnade till varningen som Jona gav. Som ett resultat av deras omvändelse uteblev förstörelsen av Nineve. Fantastiskt nog gick det bara några år efter det tills Gud inspirerade Assyrien att erövra Israel och föra bort israeliterna som fångar.

Så från och med nu kommer det finnas delar i boken som jag skriver som profet och apostel, och som har att göra med det som Gud har uppenbarat för mig att skriva ner. Jag är dock inte en profet på samma sätt som de gamla profeterna, som gav profetior som skulle skrivas ner i Bibeln. Jag är istället någon som har fått gåvan att tolka många av de gamla profetiorna som specifikt gäller den här sista tiden, profetior som handlar om skeenden som snart kommer bli verklighet.

Detta är kanske lättare att förstå om man ser till profeterna Daniel och Johannes. De skrev ned många profetior som gäller den här sista tiden, men de visste inte på vilket sätt eller vid vilken tid dessa profetior skulle komma att passa in i världshändelserna. De förstod helt enkelt inte vad de skrev ner. Daniel bad till och med Gud att få veta mer så att han kunde förstå. Men Gud svarade honom genom att säga åt honom att försegla det han hade skrivit ned. Trots att Gud hade uppenbarat för Daniel vad han skulle skriva så svarade Gud honom genom att förklara att det han hade skrivit inte gällde hans tid, men att texten gällde den sista tiden.

Uppenbarelseboken skrevs av Johannes och Gud gav honom dessa profetior när han satt fängslad på den romerska fångön Patmos. Han hade ingen aning om vad alla profetiorna handlade om, men de har nu avslöjats och uppenbarats eftersom detta är tiden som de flesta av dem handlar om.

Jag kan dock inte hjälpa om någon inte upplever det som är skrivet i den här boken som sant och äkta, även om det är det. Så när jag skriver om något som har ”avslöjats eller uppenbarats” så är det helt upp till läsaren att välja om de ska tro på det eller ej. Det finns helt enkelt ingenting som kan citeras från Bibeln som kan ”bevisa” att dessa saker är sanna. Beviset finns däremot i allt det som tidigare skrivits i den här boken som avslöjar det som är falskt och felaktigt i den traditionella kristenheten, och vad som är sant utifrån Bibeln.

Det jag egentligen vill säga är att det inte är budbäraren som är viktig, men det att budskapet kommer från Gud, det är viktigt. I vilket fall, sättet som människor responderar på det Gud har att säga har många gånger avgjort hur en profet har tagits emot. Det i sin tur har mycket att göra med på vilket sätt Gud kommer kommer att respondera på de som lyssnar och de som inte lyssnar.

Gud visar mycket klart i denna sista tidsålder av människans självstyre att Han kommer att lyssna till de som vill lyssna till Honom och börjar göra förändringar i sina liv baserade på vad Han har avslöjat och uppenbarat.Starten för nedräkningen

När det stora avfallet från tron [eng. the Apostacy] tillslut skedde så var Kyrkan helt omedveten om vad som faktiskt hade skett. Folket i Kyrkan insåg inte att detta verkligen var det profeterade avfallet från tron. De förstod inte att det som skedde i Kyrkan var uppfyllelsen av den specifika profetian och att händelsen fungerade som tecknet för Guds Kyrka att Guds son nu snart skulle återvända. Ingen visste det. Det dröjde flera år innan Gud avslöjade att en verklig nedräkning för Kristus återkomst hade startat samma dag som det stora avfallet från tron började.

Men trots att Joseph Tkach Sr visade sitt motstånd och uppror mot Gud genom att ge en predikan som gick emot Guds sanna läror så hade Gud ännu inte uppenbarat att Joseph Tkach Sr verkligen var ”syndens man”—”fördärvets son”. Kyrkan kände ännu inte till att han hade uppfyllt den profetia Paulus gav som skulle visa att Kristus återkomst var nära. Fram till denna dag så är den överväldigande majoriteten av den splittrade Kyrkan fortfarande blinda inför den här sanningen.

Även om delar av detta redan har belysts så finns det mer i Paulus profetia om det stora avfallet från tron som behöver förklaras. Allt eftersom man fortsätter att läsa om detta i andra Tessalonikerbrevet så borde man tydligt kunna förstå varför denna unika händelse är så pass avgörande för profetior som gäller den sista tiden.

”Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka [grek. även “hålla i”] så att han [syndens man] kan träda fram [grek. “att tillkännage, att avslöja det som förut var okänt”] först när hans tid kommer. Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste bara han som håller tillbaka [samma grek. även “hålla i”] röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse träda fram [grek. “bli känd, belysas], han som Herren Josua ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst.” (2 Tess 2:6-8).

Den här profetian visar att syndens man—den fördärvade—skulle uppenbaras ”som Herren Josua ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst”. Men de flesta av de som splittrades efter det stora avfallet från tron har inte ens möjligheten att förstå den versen eftersom de endast ser den som något som skall uppfyllas bokstavligt och fysiskt. De tror att den här profetian endast kan uppfyllas när Josua Kristus kommer åter, på den faktiska dagen då den sista tiden tar slut.

Men faktum är att det är den här versen som visar att endast Gud kan avslöja den sanna identiteten på syndens man och vad detta skulle komma att betyda för Kyrkan. Tyvärr hade de flesta varken ”öron att höra eller ögon att se” men Gud gjorde det verkligen obestridligt tydligt att Han var den som skulle komma att avslöja vem syndens man verkligen var. Efter att Joseph Tkach Sr svek förtroendet som hade getts honom genom att ge den upproriska predikan så besudlades Guds tempel. En styggelse av oöverträffade mått hade nu skett i Kyrkan.

Och exakt 40 sabbater (på dagen och timmen, i hans tidszon) efter att Joseph Tkach Sr gav denna predikan så dog han. Detta var Guds egen kungörelse. Genom att ta hans liv på det sättet så uppenbarade Gud att Joseph Tkach Sr verkligen var ”fördärvets son”—”syndens man”. Genom detta visade Gud också att världen nu hade gått in i en nedräkning för den sista tiden. Tiden hade äntligen kommit, efter nästan 6000 år, för sista-tiden-profetior att börja uppfyllas. Den processen började samma dag som Joseph Tkach Sr gav sin ökända predikan, men endast Gud var den som kunde uppenbara detta.

Detta profetiska uppfyllande i det att Gud tog livet av syndens man var de facto den händelse som visade—belyste—Josua Kristus återkomst för Guds eget folk. Tiden för hans återkomst hade nu kommit och hölls inte längre tillbaka från att kunna ses av Kyrkan. Tiden hade kommit; nedräkningen för Kristus återkomst hade startat!

I Bibeln används talet 40 som en symbol och kungörelse från Gud om Hans dom. På grund av människornas uppror på Noas tid dömde Gud människorna genom en enorm flod som varade 40 dagar och 40 nätter. Ett annat exempel på användandet av talet 40 var när Gud lät det israeliska folket, på grund av sin upproriskhet, vandra runt i vildmarken under 40 år.

Mannen som hade getts auktoritet i Guds Kyrka, direkt underställd Kristus, förklarade att veckosabbaten inte längre var ett bud för Guds folk. På grund av Joseph Tkach Sr:s upproriskhet ställde Gud då en dom över honom som verkställdes exakt 40 sabbater senare—på timmen—från den sabbat när han predikade att sabbatsdagen inte längre var relevant.

Så det första som Gud uppenbarade för Sin Kyrka gällande en nedräkning handlade om betydelsen av en tidsperiod av 280 dagar (40 x 7) som uppenbarade Hans dom, där 40 används för ”dom” och 7 används för att visa att Guds syfte är “fullbordat”.

När Joseph Tkach Sr gav sin predikan som förorenade och besudlade Guds tempel—Guds Kyrka—så uppfylldes den profeterade ”förödelsens styggelse” som skulle drabba det andliga Templet, som är Guds tempel. Paulus profetia om det stora avfallet från tron hade börjat. Gud avslöjade, som sagt, en mycket specifik dom som Han personligen verkställde över syndens man, denna fördärvets son. Exakt 280 dagar senare tog Gud hans liv.

När så den lilla resterande Kyrkan blev varse om betydelsen av domen över den här profeterade syndens man, fördärvets son, så gavs Kyrkan mer förståelse när det gällde andra viktiga tidsperioder som stämde in med det som Kyrkan upplevde och erfor.

Men innan vi går vidare med mer om vikten av specifika profetiska tidsperioder och den numeriska betydelsen som används i bibliska uppenbarelser så är det bra att understryka att Gud är ordningens Gud och Han är mycket exakt i hur Han uppfyller Sitt ord. Profetior uppfylls på ett mycket precist och exakt sätt—speciellt kopplade till olika tal.

Användandet av talet 7 definierar det som Gud gör ”helt” eller ”fullbordat” och uppenbarar på vilket sätt Gud låter mänsklighetens tid för att styra sig själva nå sitt slut och hur Han etablerar Sin styrande grupp. Det är efter 6000 år av människans självstyre och starten på Josua Kristus styre under de efterföljande 1000 åren som Guds 7000 åriga plan för mänskligheten blir ”fullbordad”.

De 7000 åren är en profetisk uppfyllelse av det som veckan symboliserar. De första sex dagarna är tiden för människan att fokusera på sina egna projekt, men syftet med sabbatsdagen är att vila från det arbetet och istället fokusera på Guds arbete—Guds syfte, plan och vilja för människan. På samma sätt är de första 6000 åren ämnade för människan att leva så som hon önskar, men de efterföljande 1000 åren är ämnade för människan att fokusera på Guds plan och syfte, som då skall fullbordas under det att Guds rike regerar.

Det här är enkla exempel som här har förklarats. Profetisk räkning och användandet av tal i profetiska uppenbarelser kan dock bli långt mer komplicerade och förvirrande. Det är inte alla människor som har samma intresse för matematik och numeriska system, så vissa delar i det här kapitlet kommer säkert några läsare uppskatta mindre. Men hur som helst så uppenbarar sådan matematik mycket om Gud och den exakthet och precision som Han har och med vilken Han utför allting med.Profetiska sista-tiden-perioder om 1260 dagar

Kyrkan har länge insett att det existerar specifika sista-tiden-perioder kopplade till Kristus återkomst som handlar om 1260 dagar, men den har inte förstått på vilket sätt dessa passar in i tiden och hur de specifikt uppfylls.

Dessa profetiska sista-tiden-perioder beskrivs på olika sätt, men de är alla 1260 dagar långa. Uppenbarelseboken talar om en tidsperiod som 42 månader, vilket handlar om en specifik tidsperiod under nedräkningen till Kristus återkomst.

Andra texter i Bibeln talar om tider, tid och en halv tid (3,5 år) som profetiskt är lika med exakt 1260 dagar, då en ”tid” motsvarar 360 dagar, ”tider (x 2)” är 720 dagar och en ”halv tid” är 180 dagar, och om man lägger ihop dem så blir det 1260 dagar. Detta motsvarar alltså 360 dagar vilket är ett år i Guds kalender, och inte 365 dagar som i den romerska kalendern.

Det var efter det att Gud uppenbarat Sin dom (7 x 40) över syndens man, och att det stora avfallet från tron nu hade skett i Hans Kyrka, som Han började visa att en nedräkning till Kristus återkomst hade startat. Men trots allt detta visste ännu inte Kyrkan exakt när Kristus skulle komma att återvända eller på vilket sätt olika profetiska perioder passade in i den nedräkningen.

Den första profetiska perioden som Gud tillslut avslöjade för Kyrkan var kopplad till en profetia i Uppenbarelseboken. Den handlar om resultatet av splittringen i Kyrkan efter det stora avfallet.

”Och hon [en profetisk beskrivning av Guds Kyrka] födde ett barn, en Son [Kristus] som ska styra alla folk med järnspira, och hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron [detta handlar om Josua Kristus återuppväckelse]. Kvinnan [Guds Kyrka] flydde då ut i öknen, där hon har en plats som Gud berett för henne så att hon får sitt uppehälle där i ettusen tvåhundrasextio dagar.” (Upp 12:5-6).

Detta var den första av flera sådana perioder som Gud skulle komma att avslöja. Det visade sig knappast vara en slump att från dagen då det stora avfallet från tron startade, 17 dec 1994, till pingsten 1998, var det 1260 dagar. Den tidsperioden om 1260 dagar betydde extra mycket för Guds Kyrka eftersom den har känt till att den specifika perioden utgjorde en profetisk tidsperiod i den sista tiden.

Detta är en speciell profetia som uppenbarar Guds beskydd över en specifik del av Kyrkan som splittrades och spreds ut över hela världen efter det stora avfallet från tron (spridda i vildmarken). Denna lilla rest av Kyrkan beskyddades från Satans attacker fram till dess att Gud andligt återupplivade denna lilla grupp (genom att Gud gav dem näring) tills de åter igen kunde stå på egna ben.

Flera år efter pingsten år 1998 avslöjade Gud att den pingsten var dagen då den lilla resten av den splittrade Kyrkan blev återetablerad som den enda sanna Kyrkan, vilken Gud skulle arbeta med fram till Kristus återkomst. Men pingsten år 1998 markerade inte bara början på den lilla resten av Kyrkan i den sista tiden, den markerade även slutet på den sjunde och sista kyrko-eran för Guds Kyrka—Laodicea-eran.

Även om det tidigare hade avslöjats att 1260 dagar hade uppfyllts mellan det stora avfallet och etablerandet av den lilla resten av Kyrkan, så hade det ännu inte avslöjats att det skulle komma ytterligare profetiska tidsperioder om 1260 dagar som tillsammans skulle ta slut före ett tredje världskrig och Kristus återkomst.2008: Det avgörande året för Kristus återkomst

När 2008 närmade sig så började Gud avslöja mer för Kyrkan gällande faktumet att det var flera profetiska sista-tiden-perioder om 1260 dagar som passade in i nedräkningen för Kristus återkomst. Under 2006 så avslöjade Gud att 2008 skulle bli ett avgörande år för ett sista vittnesbörd som Han skulle ge mänskligheten.

Som ett resultat av den uppenbarelsen så skrev jag en bok med titeln, 2008—God’s Final Witness [Finns ej översatt till svenska, men titeln skulle bli ungefär: 2008—Guds slutgiltiga vittnesbörd], vilken handlade om det vittnet (Guds vittnesbörd).

2008 visade sig verkligen bli ett profetiskt avgörande år för Guds lilla rest i Kyrkan. En viktig uppenbarelse om att 2008 skulle utgöra året då det sjunde sigillet skulle brytas ledde mig till att bli medveten om en nedräkning. Det finns mycket mer att berätta om detta, men för tillfället så kommer endast höjdpunkterna belysas, detta för att visa lite av på vilket sätt Gud har visat exaktheten i den profetiska uppenbarelsen gällande nedräkningen för Hans sons återkomst.

Eftersom Gud hade avslöjat att 2008 var ett mycket viktigt år när det gällde uppfyllelsen av nedräkningen för Hans sons återkomst så började Kyrkan mer och mer fokusera på ett specifikt datum för hans återkomst år 2012. Den förståelsen visade sig senare vara ofullständig eftersom den baserade sig på det som Gud hade avslöjat fram till den tidpunkten—”sanningen som är i detta nu” som hade visats. Men det fanns långt mycket mer som Gud skulle komma att avslöja framöver.

Den ”sanning som ni har” [1917 års översättning säger “den sanning som har kommit till eder”] (2 Pet 1:12) är ett uttryck som aposteln Petrus använde, och det betyder samma sak än idag. Det handlar om faktumet att under de senaste 6000 åren så har Gud steg för steg avslöjat sanningar för människan. Den största av de sanningarna ger Gud just nu eftersom Gud är i färd med att förbereda världen för att ta emot Sin son och Sitt rike vid Kristus återkomst. Den ”sanning som ni har” är helt enkelt den sanningen som har getts för tillfället.

Det hände många saker i Guds Kyrka under 2008, och det hände även mycket med den globala ekonomin det året, vilket i sin tur hade mycket att göra med starten på Guds ”sista/slutgiltiga vittnesbörd” riktat mot mänskligheten, vilket beskrivs tydligt i boken 2008—God’s Final Witness.

Men Kyrkan fick inte bara veta att 2008 skulle utgöra året då det sjunde sigillet i Uppenbarelseboken skulle komma att brytas, en ny sanning gavs också till Kyrkan: Kristus skulle komma att återvända på en pingst. Tack vare denna nya sanning började Kyrkan lära sig om specifika delar av profetiska sista-tiden-perioder som passar in i denna slutlliga nedräkning.

Eftersom det hade avslöjats så pass tydligt att 2008 var ett mycket viktigt år, profetiskt sett, och att Kristus skulle återvända på en pingst, så var det mycket spännande att upptäcka det som sedan gavs gällande en profetia i Daniels bok kapitel 12. Den handlar om en specifik sista-tiden-period om 1335 dagar vilken representerar det avslutande arbetet med de 144 000 och deras försegling, de som kommer att bli återuppväckta och återvända tillsammans med Kristus.

Så, för att summera allt detta på ett enkelt sätt så ansågs först pingsten 2012 vara datumet då Kristus skulle återvända grundat på att så mycket uppenbarats för Kyrkan under så pass kort tid i samband med 2008. Eftersom 2008 hade visats utgöra ett sådant viktigt profetiskt år och att pingsten nu hade uppenbarats som dagen för Kristus återkomst så tittade jag framåt i kalendern efter en potentiell pingst som hade en profetisk koppling till 2008.

Det tog inte lång tid att hitta ett datum som visade sig otroligt spännande. Det enda året som passade in på detta från 2008 var år 2012. Och om man räknar bakåt från pingsten 2012 så hamnar man på 30 sept 2008. Det var häpnadsväckande att upptäcka att den dagen utgjorde datumet för basunhögtiden år 2008.

Detta blev oerhört inspirerande för majoriteten av Kyrkan eftersom detta innebar något som alla förstod. Basunhögtiden handlar om att det basuneras ut att kungars Kung är i antågande—Messias kommer. Det är den huvudsakliga betydelsen av den heliga dagen.

En av de huvudsakliga betydelserna i meningen med pingsten är att den uppenbarar Kristus återkomst tillsammans med de 144 000 för att regera på jorden. Gud gav Kyrkan kunskapen att basunhögtiden år 2008 utgjorde proklamationen (basunstöten) för att en nedräkning satts igång som skulle leda till Kristus återkomst. Den kunskapen ledde i sin tur till förståelsen att de 1290 dagarna som Daniel beskriver i kapitel 12 gällde den 14 november 2008—vilket Gud senare avslöjade utgjorde datumet för när det sjunde sigillet i Uppenbarelseboken bröts.Guds oerhörda tajming och exakthet

Händelserna som skedde runt 2008 har endast delvis belysts här eftersom det finns väldigt mycket mer i hela den berättelsen att berätta. Men det mesta av den berättelsen betyder enbart något för Guds Kyrka, och helt ärligt så vore det nästan omöjligt för andra att få ut något meningsfullt eller en ökad förståelse utifrån den i detta nu.

Av den anledningen så har jag valt att ge en förenklad översikt av de viktigaste händelserna som uppenbarar det oerhörda i den profetiska nedräkningen som nu är igång och som nästan nått sitt slut.

Det är viktigt att inse att Gud sannerligen har gett specifika markörer i denna sista tids nedräkning. Man bör vara uppmärksam på dessa markörer för att på så sätt på bästa sätt vara förberedd för de slutliga sista-tiden-händelserna som nu snart är här.

Det första som Gud avslöjade för Sin Kyrka år 2008 var att pingsten år 2012 var det första datumet som Kristus skulle kunna återvända på. Och även om det inte skedde så innebar den profetiska tajmingen från det stora avfallet från tron till pingsten år 2012 oerhört mycket för Kyrkan i att den visade Guds noggrannhet i profetiska detaljer och skeenden, skeenden som bara Han kontrollerar.

När väl alla dessa profetiska nedräkningar och tajmingen i dem uppenbaras och kan ses och förstås så kommer det bli än mer inspirerande och spännande att förstå det som är helt omöjligt när man tittar på den matematiska sannolikheten för detta; men Gud gjorde så att det hände och att det satt ihop på ett fantastiskt sätt.

Från starten av det stora avfallet fram till pingsten 27 maj 2012 innebar antalet dagar en fantastisk uppenbarelse eftersom den tidsperioden visade sig vara exakt 6370 dagar lång.

När man räknar dagar fram till pingsten 2012 så ingår inte den dagen, den 27:e, i räkningen eftersom Kristus återkomst skulle ha skett i slutet av den 26:e, precis när pingsten skulle börja den 27:e.Två nedräkningar om 6370 dagar

Det är oerhört betydelsefullt det som Gud började avslöja för Kyrkan om en nedräkning som hade börjat och som skulle leda fram till Kristus återkomst. Det var inte bara enastående att Kyrkan visades en sådan avancerad nedräkning av exakt 6370 dagar, men att det de facto existerade två separata samtidiga nedräkningar med samma antal dagar gjorde detta än större!

Den första nedräkningen om 6370 dagar är en specifik multipel av tre tal som alla har viktig profetisk betydelse. Gud uppenbarade de talen att vara 7,70 och 13. När dessa multipliceras så blir de 6370 dagar.

Tidigare visades det att Guds dom över syndens man uppenbarades genom att han dog 280 dagar efter det stora avfallet från tron startade. Det talet är en multipel av veckans 7 dagar gånger 40, där 40, som bekant, är ett tal som används profetiskt för att visa på dom. Syndens man försökte förändra Guds sjundedags-sabbat, och Gud verkställde Sin dom över honom genom att avsluta hans liv exakt 7 x 40 dagar senare (280 dagar), på timmen, räknat från tiden då han förklarade att det inte längre var nödvändigt att fira veckosabbaten. Talet 7 som används här är talet som innehåller den profetiska betydelsen av något som är fullbordat.

När talet 70 används profetiskt så är detett tal som alltid förknippas med Kristus återkomst. Detta på grund av den välkända profetian som Daniel gav, som brukar kallas 70-veckors-profetian. När det gäller nedräkningen efter det stora avfallet från tron så handlade dock inte talet om antalet år, men däremot om antalet dagar. Och med 7 dagar i veckan, gånger 70 (vilket är talet som symboliserar Kristus återkomst), får man 490 dagar.

Sedan är det en multipel kvar i dessa 6370 dagar och den är talet 13. Det här talet är mycket viktigt och symboliserar betydelsen av avfall och uppror. Detta är till och med något som flera referensböcker skriver om och förklarar. Det är ett tal som förknippas med Satan, han som är den ultimata bilden på uppror och avfall. Han är ursprunget för den anden och det sinnelaget.

Alla dessa datum och tal innebär mycket för Guds Kyrka eftersom Kyrkan vet att när Kristus återvänder så kommer han binda Satan under drygt tusen år. Satan och demonerna kommer inte tillåtas att befinna sig i mänsklighetens närhet under tusenårsriket och inte heller under de sista hundra åren då ”resten” av mänskligheten återuppväcks till ett andra liv i fysisk form.

Så talet 6370 hade inte bara stor betydelse vad gäller Kristus återkomst (70) men det innehöll även betydelsen av hur Satans kontroll (13) över den här jorden når sitt slut, när Kristus etableras som regent istället, vilket fullbordar (7) Guds plan att etablera Sitt rike på jorden (7 x 70 x 13 = 6370).

Sedan, i tillägg till detta, så hade det som skedde i Kyrkan genom det profeterade upproret av syndens man, fördärvets son, i avfallet från tron en enorm betydelse för Kyrkan när det gällde betydelsen av talet 13. Ja, betydelsen av tidsperioden från avfallet från tron till det första möjliga datumet för Kristus återkomst inspirerade Guds Kyrka mycket kraftfullt.

Dessa tal fortsätter att bli än mer fantastiska och avslöjande ju djupare vi går in på dem. Detta är långt ifrån vad som borde kunna vara möjligt och det ligger långt bortom vår förståelse. Den matematiska sannolikheten för att dessa tal skulle kunna kopplas med datumen som de står för fortsätter bara att bli allt mer förbluffande allt eftersom ny kunskap ges. De talen som har använts och som ger dessa resultat är i sig själva helt fantastiska, men det faktum att ”exakt betydelse” också innefattas i dem gör det hela till något helt osannolikt fantastiskt och visar tydligt vem som ligger bakom designen av allt detta.En andra nedräkning om totalt 6370 dagar

Tidsperioden om 6370 dagar innehåller Guds omisskännliga och outplånliga avtryck. Men Gud nöjde sig inte med att tydligt visa på en tidsperiod som visade på Kristus återkomst genom att koppla den till en profetia som bokstavligt talat handlar om 70 veckor. Han visade också vikten av andra tidscykler om 1260 dagar som identifierar profetiska sista-tiden-perioder. Den här perioden belystes tidigare i boken, genom att visa hur den beskrivs på olika sätt (42 månader; tid, tider och en halv tid; och 3,5 år) men den används dock alltid kopplad till sammanhanget med specifika sista-tiden-perioder som består av 1260 dagar.

Denna andra nedräkning är viktig att känna till på grund av det den avslöjar om mänskligheten. Det var alltså år 2008 som Gud började ge ett sista vittnesbörd gällande mänskligheten som vittnar om deras ”vägar”—mänsklighetens sätt att leva. Det är viktigt att notera att det vittnesbördet avslutades på pingsten år 2012.

Mänsklighetens ”vägar” har i alla tider lett till kraftig förvirring, olycka, lidande, orättvisa, krig och allehanda missbruk i livet. Den förvirring som mänskligheten skapat har genomsyrat varje del av livet och visar sig tydligt i misslyckandet av regeringar, religioner, ekonomier, samhällen och familjer. Och nu, med hjälp av den moderna teknologin, kommer människan att kunna utrota sig själv om inte Gud griper in och stoppar henne. Mänskligheten är långt ifrån hel och behöver Gud och Hans livsväg för att överleva.

Talet 5 handlar om mänskligheten och det talet används för att uppenbara en viktig aspekt av mänskligheten och dess relation med Gud. Det talet avslöjar ”mänsklighetens väg” i kontrast till Guds ”livsväg”. Mänsklighetens sätt att leva står i motsatsförhållande till Guds sätt, och människans sätt att leva uppenbarar den själviska egocentriska naturen som finns i människan.

Även om användningen av talet 5 inte är lika tydligt uppenbarat som talen 7, 40 och 70 så gavs ändå förståelsen för länge sedan till Guds Kyrka att förstå att det talets betydelse är profetiskt förknippat med mänskligheten.

Människans själviska natur (sinnelag) drivs av ”köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda” (1 Joh 2:16). Medans Guds livsväg handlar om total osjälviskhet och utåtriktad kärlek mot andra—vilket inkluderar nåd, förlåtelse, vänlighet, tålamod, frid, fred och genuin kärlek som alltid är beredd att offra sig för andra och är utgivande.

I denna andra nedräkning om 6370 så används talet 5 i koppling med tidsperioderna om 1260 dagar.

Användandet av talet 5 har stor betydelse här eftersom det uppenbarar ”mänsklighetens sätt att leva” som har lett till Guds dom på jorden eftersom mänskligheten inte lyssnat till Honom och istället sett till att vi står inför att utplåna oss själva.

I talet 6370 gömmer sig 5 tidsperioder om 1260 dagar (6300 dagar), med 70 dagar kvar. Tillägget av 70 dagar visar klart på Kristus återkomst. Detta handlar inte om någon slump, men om design, och visar på Guds syfte—att mänskligheten har blivit dömd genom ett sista vittnesbörd som uppenbarar på vilket sätt den har responderat gentemot Gud under snart 6000 år.Den första och den femte profetiska sista-tiden-perioden

Alla dessa olika nedräkningar och datum som de skedde på har väckt kraftfull förundran inom Guds Kyrka i det att de uppenbarar mönster och en ordning som inte kan vara en slump, men endast en fantastisk design, vilket har varit helt sanslöst och oerhört inspirerande att se.

Utöver det som redan uppenbarats om de 5 profetiskasista-tiden-perioderna så avslöjade Gud även att två av dessa perioder var extra viktiga. Den första, som redan har beskrivits, var tidsperioden från dagen då avfallet från tron började (17 dec,1994) till pingsten år 1998 (den 30 maj).

Utan att gå för djupt in på detaljer så finns det en bibelvers som handlar specifikt om denna första profetiska sista-tiden-period. Det stora avfallet från tron innebar en enorm katastrof för Guds Kyrka och som ett resultat splittrades den resterande Kyrkan som var kvar. Kyrkan var så svag och förstörd att Gud var tvungen att beskydda den under en tidsperiod fram till att den lilla resterande Kyrkan kunde etableras och återuppbyggas med den styrka den behövde för att kunna fortsätta existera tills Kristus återkomst.

”Men kvinnan [Guds Kyrka] fick den stora örnens båda vingar [en symbol för beskydd] för att flyga ut till sin plats i öknen, där hon skyddad från ormen [Satan] får sitt uppehälle under en tid, tider och en halv tid.” (Upp 12:14).

Satan hade fått tillåtelse att attackera Guds Kyrka genom att kraftfullt påverka den och starta det stora avfallet från tron. Efter det gav Gud Kyrkan beskydd från Satan så att han inte längre kunde attackera den under en tid, tider och en halv tid. Det har redan förklarats att det innebär 1260 profetiska dagar. Detta beskydd gavs för att Gud skulle kunna arbeta med en liten rest av Sin tidigare Kyrka och hjälpa den att växa sig stark igen för att kunna stå emot framtida attacker och påverkan från Satan.

Det var på pingsten år 1998 som Guds Kyrka återetablerades som den lilla resten som skulle fortsätta existera fram till att Josua Kristus kommer tillbaka.

Den andra specifika profetiska sista-tiden-perioden om 1260 dagar som Gud avslöjade som mycket viktig var den 5:e perioden som sträckte sig från tiden då de sju basunerna i det sjunde sigillet blåstes (14 dec 2008) till 27maj 2012 (pingsten), 1260 dagar senare.

Gud hade redan, som bekant, avslöjat för Sin Kyrka att 2008 var ett avgörande år när det gällde nedräkningen för Guds sons återkomst som kungars Kung. Han avslöjade också att basunhögtiden år 2008 proklamerade Kristus återkomst tillsammans med de 144 000. Detta i sin tur ledde till uppenbarelsen att de sju basunerna från Uppenbarelseboken blåstes den 14 dec år 2008. De 1260 dagarna som sedan följde, och som ledde fram till pingsten år 2012, avslöjades utgöra den exakta tidsperioden för Guds vittnesbörd gällande mänskligheten.

Men trots att de sju basunerna blåstes i december år 2008 så hålls händelserna som de förebådar tillbaka från att ske fram till att samtliga 144 000 har fått sitt sigill. Det är på grund av detta som nya markörer sattes efter år 2012 gällande Kristus återkomst. Detta på grund av att ett tredje världskrig och Kristus återkomst inte kan ske förrän alla 144 000 har fått sitt sigill.

Gud har ännu inte avslöjat vad de andra tidsperioderna om 1260 dagar som ligger mellan den första och den femte betyder eller om de ens har någon mer funktion än att de innebär att det blir 5 profetiska sista-tiden-perioder.DEN FÖRSTA NEDRÄKNINGEN TILL 2012
Med två profetiska tecken för Kristus återkomst

Det stora avfallet från tron fram till pingsten 2012
• 17 december 1994 till 27 maj 2012
• Totalt antal profetiska dagar = 6370

Första tecknet: 7 x 70 x 13 = 6370
Andra tecknet: 5 x 1260 + 70 = 6370

Första profetiska tidsperioden om 1260 dagar
• 17 december 1994 till 30 maj 1998

Andra, tredje och fjärde tidsperioderna + 70 dagar
• 31 maj 1998 till 13 dec 2008

Femte profetiska tidsperioden om 1260 dagar
• 14 december 2008 till 27 maj 2012


TAL:
Profetisk betydelse

5 = människans vägar (sätt att leva)
7 = det som Gud fullbordar
13 = uppror och fall från tron / Satan
40 = Guds dom
70 = Kristus återkomst
1260 = en profetisk tidsperiod som markerar den sista tidenYtterligare två profetiska tidsperioder

Gud gav fem profetiska sista-tiden-perioder vilka ledde fram till pingsten år 2012 och sedan dess har Han uppenbarat betydelsen av ytterligare två profetiska tidsperioder om 1260 dagar som ledde fram till pingsten 2019. Men efter det datumet har Gud inte avslöjat några andra tydliga profetiska tidsperioder som eventuellt skulle behöva fullbordas.

Innan vi tittar närmare på faktumet att inga fler tidsperioder har uppenbarats än, så är det viktigt att först behandla det som har blivit uppenbarat genom de två adderade tidsperioderna fram till 2019. Detta kommer hjälpa till att belysa exakt hur långt fram i nedräkningen vi faktiskt kommit.

Tidsperioden från pingsten 2012 till pingsten 2019 innehåller sålunda 2 profetiska tidsperioder ytterligare. Dessa har stor mening och betydelse kopplat till hela nedräkningen. Från pingsten den 27 maj 2012 (medräknat den dagen) till pingsten den 9 juni 2019 var det totalt 2570 dagar. Detta tal inkluderade 50 extra dagar som behövdes bortom dessa två profetiska tidsperioder (1260 +1260 + 50 = 2570).

Återigen så är den matematiska sannolikheten för att dessa extra 50 dagar och datumen som är kopplade till detta skulle hänga ihop så som de gör näst intill obefintlig. Dessa två profetiska sista-tiden-perioder som följde pingsten år 2012 ledde fram till 21 april 2019. Den dagen var en av dagarna inom den årliga högtiden för det osyrade brödet, vilken börjar direkt efter Passover. Det är oerhört inspirerande att inse att 21 april 2019 var dagen som representerar uppfyllelsen av lyftoffret, som handlar om Josua Kristus, och att han blir accepterad av Gud inte bara som Passover-lammet för mänskligheten utan också som överstepräst.

Josua Kristus uppfyllde meningen i lyftoffret i det att han accepterades av Gud som den förste av förstlingsfrukten i Guds stora skörd—av de som har plockats ut ur världen för att ingå i Guds familj—Elohim. Josua Kristus dog på Passover och lades i graven precis före solnedgången på den 4:e dagen i veckan (onsdag) år 31. Efter den solnedgången började det årliga firandet av det osyrade brödets högtid. Sedan, mot slutet av den 7:e dagen (veckosabbaten) precis före solnedgången, återuppväcktes Josua Kristus från de döda efter att ha legat i graven under exakt tre nätter och tre dagar.

Kristus återuppväcktes precis före solnedgången på veckosabbaten. Så fort solen gick ner började den 1:a dagen i veckan (söndag). Men det var inte förrän på morgonen på söndagen, vid tiden då prästerna offrade det årliga lyftoffret, som Kristus uppsteg till Gud. När sedan Kristus accepterades av Gud Fadern så innebar det att lyftoffret, precis just då, uppfylldes på ett andligt plan. Mycket snart efter detta, på samma dag, efter att han uppstigit till Gud och blivit erkänd, så återvände han för att vara med sina lärjungar och andra under de följande 40 dagarna.

Men dagen för lyftoffret handlar inte bara om början på Guds andliga skörd, i det att Josua Kristus blev den förste av förstlingsfrukten, utan den visar även starten för en specifik nedräkning som Gud gav så att människor skulle kunna veta när den heliga pingsten skulle firas. Pingst (eng. “Pentecost”) betyder ordagrant ”räkna till 50”.

Pingsten är dagen då de två lyftofferbröden offrades inför Gud och de är en bild på förstlingsfrukten (de 144 000) som lyfts upp inför Honom för att accepteras och erkännas av Honom. På samma sätt lyftes lyftoffret upp inför Gud som en symbol för det som skulle ske när Josua Kristus accepterades och erkändes av Gud.

Att känna till meningen med de extra 50 dagarna i räkningen upp till pingsten tillsammans med två ytterligare profetiska tidsperioder om 1260 dagar blev mycket inspirerande för Guds Kyrka.

Paulus beskrev Josua Kristus som den förste av förstlingsfrukten att återuppväckas. I Första Korintierbrevet finns en beskrivning av ordningen beträffande Guds förstlingsfrukt och deras återuppväckelse—alla de som först skulle uppväckas in i Guds familj—Elohim. Kristus beskrivs som den förste att återuppväckas och sedan uppväcks den resterande förstlingsfrukten vid hans återkomst.

”Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och därefter, när han kommer, de [resten, de 144 000] som tillhör honom.” (1 Kor 15:23).

Kristus beskrivs tydligt som den som återuppväcks först och sedan de resterande av förstlingsfrukten vid hans återkomst. Men för att det skall ske måste samtliga 144 000 först få sina sigill.

Kapitel 14 i Uppenbarelseboken börjar med att nämna de 144 000 som kommer återuppväckas för att återvända till jorden tillsammans med Kristus.

”...De är jungfrur, dessa som följer Lammet vart det än går. De är friköpta från människorna [under 6000 år] som en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet.” (Upp 14:4).

Pingsten är den årliga högtiden som är en bild för Guds förstlingsfrukt—de 144 000—de som blir uppväckta till ett andligt liv i den första uppväckelsen vid Kristus återkomst, och som sedan återvänder tillsammans med honom till Olivberget på den dagen.

De första fem tidsperioderna (om 1260 dagar) som föregick pingsten 2012 hade 70 dagar tillagda, vilka symboliserade Kristus återkomst. Sedan dess har två ytterligare perioder lagts till så det blir sju hela tidsperioder om 1260 dagar sedan det stora avfallet från tron. De perioderna hade ytterligare 50 dagar tillagda, vilka symboliserar återkomsten av förstlingsfrukten (de 144 000) tillsammans med Kristus. Alla dessa tidsperioder är väldigt betydelsefulla när det gäller Kristus återkomst för att regera i Guds rike under de följande 1100 åren.

Dessa fullständiga profetiska nedräkningar som ledde fram till pingsten 2019 uppenbarar Guds hela syfte med nedräkningen som började när det stora avfallet från tron skedde i december 1994. I allt väsentligt så har den nedräkningen nu blivit profetiskt fullbordad.EN ANDRA NEDRÄKNING TILL 2019

Pingsten 2012 till pingsten 2019 (2570 dagar)
• 27 maj 2012 till 9 juni 2019

Sjätte och sjunde profetiska tidsperioden om 1260 dagar
• 27 maj 2012 till 21 april 2019

Sista 50 dagarna till pingsten 2019
50 är räkningen från lyftoffret till pingsten
• 21 april 2019 till 9 juni 2019Slutet på nedräkningen?

Trots att Guds Kyrka fortsätter att spana efter möjligheten för fler profetiska markörer som ska uppfyllas så har Gud inte uppenbarat några som har samma stora betydelse som tidsperioden från det stora avfallet från tron fram till pingsten 2019. Det kan finnas skeenden som redan startat efter den pingsten, men som ännu inte uppenbarats, men som i snabb takt leder fram till ett tredje världskrig.

Det som ändå står klart är att det har varit 7 fullständiga sista-tiden-perioder om 1260 dagar, vilka uppenbarar en tydlig nedräkning för Kristus återkomst. Det är också klokt att komma ihåg att talet 7 används som symbol för något som är fullständigt i Guds plan. Vid den här tidpunkten, just nu, så ser det ut som om nedräkningen för Kristus återkomst är komplett, och därför är den profetiska nedräkningen över!

Detta faktum borde göra att alla som inser detta tar det mycket seriöst eftersom det sammanfaller med det som redan blivit uppfyllt i Uppenbarelseboken.

Gud har tydligt uppenbarat för Sin Kyrka att så fort de 144 000 har fått sina sigill så kommer händelserna som de fyra basunerna proklamerar släppas lösa över USA. Allting så här långt har uppfyllts profetiskt i det att alla sju sigillen i Uppenbarelseboken har brutits och alla de sju basunerna har ljudit. De stora katastroferna som de basunerna proklamerar kommer att bli verklighet när förseglingen av förstlingsfrukten är komplett.

För den som börjar inse att Gud gav Johannes uppdraget att skriva ner Uppenbarelseboken, vilken till allra största delen handlar om perioden som började vid det stora avfallet från tron, och dessutom börjar förstå allt som redan har uppfyllts, borde allt detta och denna kunskap leda till ett kraftigt uppvaknande. De sju sigillen i Uppenbarelseboken har alla brutits. De sju basunerna i det sjunde sigillet har alla ljudit och händelserna som de förebådar kan när som helst börja.

Den här boken har titeln När nedräkningen når sitt slut (When the Countdown Ends). Och i den har jag om och om igen berättat att det existerar en nedräkning som leder fram till ett tredje världskrig och Kristus återkomst. Det är min starka övertygelse att de profetiska tidsperioderna om 1260 dagar är fullbordade och att nedräkningen har nått sitt slut, vilket skedde på pingsten 2019.

Det innebär däremot inte att ett tredje världskrig eller Kristus återkomst tvunget måste börja eller ske just den dagen. Det borde nämligen vara uppenbart att det fortfarande existerar en profetisk nedräkning som en dag kommer avslöjas, som leder fram till Kristus återkomst. Hur kan man veta det? Det kan man veta genom att Kristus kommer att återvända på en pingst, men Gud har inte avslöjat vilken pingst det kommer ske. Så Guds Kyrka kommer fortsätta att spana efter nya profetiska markörer och informera alla om dessa så fort dessa uppenbaras, om det finns tid och möjlighet att göra det.

Men det som Gud tydligt har uppenbarat är att sista-tiden-nedräkningen som ledde fram till dess fullständiga profetiska uppfyllelse på pingsten 2019 har nått sitt slut. Allt detta talar mycket för att vi befinner oss på tröskeln av ett tredje världskrig och att det inte finns mycket tid kvar för att förbereda sig.

Många har hånat Guds Kyrka för varningarna och även försöken att få människor att förbereda sig materiellt inför vad som kommer genom att se till att ha ett bra lager med mat och förnödenheter hemma som kan räcka mellan en till tre månader. Detta låter inte längre så galet och konstigt som det gjorde förr. Under en pandemi så inser människor behovet av ett nödlager och detta kommer bli ännu viktigare när ett krig börjar. Till och med något sådant som att ha tillgång till rent vatten kommer bli otroligt viktigt, kanske med hjälp av ett vattenfiltreringssystem (“Big Berkey” är ett av de bästa).

COVID-19-pandemin visar sig vara en katalysator som pressar nationerna in i de slutliga skeendena, de som är på gång att släppas lösa på en aningslös värld. Effekten av en global ekonomisk kris som nu hänger över världen kan inte längre sopas under mattan, som det gjordes 2008. Nationer rör sig snabbt mot en räkenskapens dag och sådant leder nationer in i krig.

Den globala ekonomin är på gång att implodera. Detta började egentligen långt före pandemin som ett resultat av tariff-krigen vilka har fört många nationer in i en ekonomisk frustration med varandra och en kraftig oreda i deras egen ekonomi och framtidsplaner. Det är sådana här skeenden som för nationer in i krig.

Lägg dessutom till den ökade osämjan och stridigheterna runt endast en av alla naturtillgångar—oljan. Oljan har i sig varit en katalysator för oroligheter och krig de senaste decennierna. Detta ruckar hela det ekonomiska systemet som världsekonomin har förlitat sig på, och ändå hatar många länder detta system på grund av den så kallade petrodollarn. Många nationer är knutna till dollarn och om dollarn faller, så faller också deras ekonomi. Därför är det många länder som känner sig tvingade att upprätthålla det systemet.

Även idag, när jag skriver detta, så lät det helt galet att oljepriset var på väg under 10 dollar per fat, men plötsligt blev det än värre i det att oljepriset gick ner på ett negativt värde. Detta har aldrig någonsin skett förr. Och bara den förändringen skulle lätt kunna leda till ett krig. Lägg nu till alla andra oroligheter i världen så är det ganska lätt att inse att vi står mycket nära ett världskrig! Nu handlar det bara om när Gud kommer tillåta mänskligheten att göra det som den ändå tillslut skulle komma att göra.

Tiden är inte längre på vår sida i det att allting börjar indikera att världen har kommit fram till tidpunkten när de sista profeterade sista-tiden-händelserna är på gång att släppas lösa, i denna sista period i den sista tiden. Den slutliga perioden börjar med ett tredje världskrig och slutar med Kristus återkomst. Från och med nu lever världen på lånad tid.

Tiden är inne att agera! Nu är tiden att förbereda sig, om inte dessa händelser redan startat när du läser detta! Kom ihåg, om du lyssnar till Gud så kommer Han att lyssna på dig!