NÄR
NEDRÄKNINGEN
NÅR SITT
SLUT

Kapitel 4
DEN EUROPEISKA UNIONENS UPPGÅNG OCH FALLSÅSOM DET BESKREVS i det förra kapitlet i den här boken så började den sjunde och sista profeterade kraftperioden för det europeiska riket på 1950-talet och den närmar sig nu sitt slut. Sorgligt nog så är världen helt blind inför detta och ser inte händelserna som är kopplade till den sista tiden när de nu börjar förverkligas inför våra ögon, dessa händelser som har beskrivits i profetior under årtusenden.

Under nästan 70 år så har Guds Kyrka förkunnat sanningen om denna sjunde kraftperiod, för den som velat lyssna. Denna period började på allvar för 63 år sedan och har sedan dess växt till att bli dagens EU. Men nu håller EU på att falla samman!

Orsaken till att det här kapitlet fokuserar på EU är att det finns en förhoppning att de europeiska nationerna reagerar på ett bättre sätt på allt detta än vad andra nationer har gjort. Nationerna i Europa borde i högre grad än andra kunna inse betydelsen, sanningen och vikten av det som kommer avslöjas i detta kapitlet om deras historia och nuvarande situation.Herbert W. Armstrong
Återigen är det viktigt att känna till vad Gud visade Herbert Armstrong mot slutet av andra världskriget gällande ett framtida tredje världskrig. Han gavs insikten att det skulle komma ytterligare en kraftperiod för det slutliga europeiska riket, men också att USA skulle gå under precis före detta slutgiltiga krig når sin kulmen.

Anledningen till det som just sades om hoppet att nationerna i Europa förhoppningsvis reagerar väl på denna varning är att USA aldrig gjort det, även om de har givits den tidsmässigt längsta och grundligaste varningen av alla. Om USA hade reagerat annorlunda skulle mycket lidande och förödande förstörelse kunna ha undvikits. Men det gjorde USA aldrig!

Sanningen gällande dessa händelser i sista tiden har förkunnats i USA under flera årtionden men människor har inte verkat bry sig. Herbert W. Armstrong började förvarna för dessa sista-tiden-händelser direkt efter att det andra världskriget var slut. Varningen riktades med kraft mot USA, men folket och dess ledare brydde sig inte speciellt mycket om varningen. De lyssnade helt enkelt inte.

Herbert Armstrong vädjade, förklarade och lade ner mycket kraft och energi på att varna för de framtida sista-tiden-händelserna. Varningen gick ut till en nation där en stor mängd av dess invånare öppet bekänner sin tro på Gud och Hans son Kristus. Trots att Herbert Armstrong visade en mängd bibliska bevis för det han sa och för varningen han gav, så kändes inte nationen vid vare sig honom eller hans varningar.

Anledningen till att han varnade USA med sådan intensitet var att han gavs förståelsen att en sjunde och slutlig profetisk kraftperiod för Europa var nära förestående, men inte bara det utan han gavs också förståelsen att delar av uppfyllelsen av det europeiska rikets kraftperiod skulle komma att innebära USA:s undergång och fall. Han förstod att den första nationen att falla i den sista tiden var USA. Den kollapsen kommer till och med ske innan det totala kärnvapenkriget är igång för fullt, det som kommer leda till att nästan en tredjedel av allt levande på jorden förintas.

Men just nu, i den här tiden, ger Gud Europa, och många andra nationer i världen, en sista möjlighet att på allvar fokusera på det som Herbert W. Armstrong varnade för.

Guds Kyrka har aldrig varit en stor kyrka såsom andra religiösa grupper i världen och de flesta människor har aldrig någonsin hört talas om Guds Kyrka eller känt till Herbert W. Armstrong. Ändå var det Gud som sände honom att berätta för världen vad som snart skulle komma att ske i ett sista världskrig. Trots att hans varningar gick ut med sådan kraft så togs de aldrig emot på allvar av den nationen som varningarna mestadels var riktade till.

I USA såg människor ned på Herbert Armstrong och hånade honom. Man ljög om honom och hatet mot honom gick så långt att den styrande makten förföljde honom på olika sätt. Trots att han nu varit död i mer än tre årtionden så finns det fortfarande mycket hat och lögn i det som skrivs om honom. Detta skiljer sig inte speciellt mycket från det som skedde med Kristus, som också var djupt hatad av andra på grund av det han hade fått i uppdrag att ge till mänskligheten.

Herbert Armstrong var oerhört produktiv och skrev många böcker, som trycktes i miljontals exemplar, och han drev flera tidskrifter som innehöll mycket information om den sista tiden och det kommande Kungariket som är Guds. Tidskriften The Plain Truth gavs ut på sju olika språk och hade en upplaga på över 8,2 miljoner exemplar. Det kan jämföras med den välkända tidskriften Time som vid samma tid hade en upplaga på 5,9 miljoner exemplar.

Han producerade även ett TV-program som sändes varje vecka, “World Tomorrow”, och utöver det sände han också egna radioprogram. Allt detta sändes ut över USA och stora delar av världen. Detta var långt mer än vad någon annan religiös organisation någonsin tidigare hade åstadkommit.

Det är intressant att se att många andra i världen erkände att det fanns något unikt och meningsfullt i det han sa. Han mottogs på ett helt annat sätt i andra nationer än i USA.

Hans erkännande från andra delar av världen började i samband med att han mottog en mycket unik gåva av den belgiske kungen Leopold III. Det var en klocka som var framställd av en kanonkula som Leopolds far kung Albert I hämtat från ett slagfält under första världskriget. Kung Albert lät tillverka fyra klocketuier av kanonkulan, dessa skulle sedan ges till de fyra individerna som han ansåg hade betytt mest för världsfreden. Kung Albert hittade dock aldrig någon som gjort sig värdig att få den fjärde och sista klockan, så han överlät det uppdraget till sin son, vilken kände sig manad att året 1970 ge den till Herbert W. Armstrong.

I och med den händelsen ökade Herbert Armstrongs erkännande från andra världsledare och han blev känd som en “ambassadör utan portfölj för världsfred”. Han tog sin hälsning om världsfred till prins Mikasa och flera andra medlemmar i det japanska parlamentet. Kejsare Hirohito gav honom en mycket ärofull titel, en av de högsta som en icke japan kan ges - den Heliga skattens orden av andra graden. Under en tidsperiod på tjugo år så räknade sju på varandra följande japanska premiärministrar Herbert Armstrong som en personlig vän och rådgivare. Några av medlemmarna i det japanska parlamentet kallade till och med sig själva för hans japanska söner. Trots att dessa ledare visade stor respekt och beundran för Herbert Armstrong så agerade ingen av dem på varningen om sista tiden eller budskapet om ett kommande rike som tillhörde Gud.

Herbert Armstrong var nära vän med kung Hussein av Jordanien, kung Bhumibol Adulyadej och drottning Sirikit i Thailand, även premiärministrar i Israel, inklusive Golda Meir och Menachem Begin. Andra som räknade honom som nära vän var den egyptiske presidenten Anwar Sadat, Kenyas grundare och första president Jomo Kenyatta, etiopiens kejsare Haile Selassie, borgmästare Teddy Kollek i Jerusalem och Herbert Armstrongs vän under många år Nagendra Singh, domare vid Internationella domstolen i Haag i Nederländerna.

Herbert W. Armstrong hade även personliga möten med ledare som t. ex. Storbritanniens dåvarande premiärminister Margaret Thatcher, den spanske kungen Juan Carlos, den egyptiske presidenten Hosni Mubarak och den indiske premiärministern Indira Gandhi. Men, inte heller bland dessa fanns det någon som agerade utifrån budskapet som Herbert Armstrong framförde.

Filippinernas dåvarande president Ferdinand Marcos gav Herbert Armstrong presidentens tapperhetsmedalj “för hans moraliska styrka och starka påverkan för att få människor att arbeta för att skapa en rättvis och fridfull världsordning”. Han mottog i Thailand en mycket hög militär utmärkelse “Commander of Our Most Noble Order of the Crown of Thailand”. Men återigen var det ingen av dessa ledare eller deras folk som agerade på det han hade att säga.

Andra ledare som Herbert Armstrong träffade var Chiles dåvarande president Allende, indonesiske presidenten Suharto, Sydvietnams president Nguyen van Thieu och han inbjöds även till Rumänien av dåvarande presidenten Nicolae Ceausescu.

Herbert Armstrong mötte även Deng Xiaoping och var därmed den förste kristne ledaren att officiellt besöka ledare på kinesisk mark, men det mötet uppmärksammades aldrig. Under det helt unika besöket talade han till ledare från 76 olika länder samlade i Folkets stora sal i Peking. Han talade om vägen till sann fred och anledningen till varför människan misslyckas att skapa fred. Ingen annan religiös ledare har någonsin blivit inbjuden till ett sådant evenemang, men trots det rapporterades ingenting i medierna.

Herbert W. Armstrong mottog flertalet utmärkelser och besökte många andra världsledare, men inget av det uppmärksammades i västvärlden, den som Gud i första hand hade sänt Armstrong till.

Det behöver åter påpekas att en mycket specifik nation, till vilken han var utsänd, vare sig erkände eller tog emot det han talade om. Den nationen var, som sagt, USA, som utgör det primära fokuset för de oerhörda katastroferna som är profeterade att hända i sluttampen av den sista tiden. Tiden för allt detta kan faktiskt ligga endast några månader bort, och inte åratal.

När världen började närma sig den sista tiden uppfyllde Gud ett löfte som Han hade gett tusentals år tidigare, och det handlade om att göra ett specifikt folk till den rikaste och mäktigaste nationen som världen någonsin skådat. Detta var ett löfte som Gud gav till Josef, Jakobs son, samme Jakob som senare fick namnet Israel.De tio slutliga nationerna i Europa

I det förra kapitlet stod det att det är i Uppenbarelseboken 17 som Gud uttrycker sig mycket tydligt och skarpt när det gäller den profetiska betydelsen av den sjunde och sista kraftperioden. Det är i kapitel 17 som beskrivningen av kraftperioderna får en stark religiös koppling. Där börjar också ursprunget till detta religiösa sammanhang avslöjas. Det här kommer troligen bli något av det svåraste att möta och ta itu med för den traditionella kristenheten.

Uppenbarelseboken 13 beskriver ett annat odjur än det som vi kommer fokusera på härnäst. Beskrivningen av odjuret i kapitel 13 fungerar som en slags övergång som ger mer förståelse och kopplar ihop det som profeterades i Daniels bok gällande Europa med det som Gud skulle komma att avslöja och förstärka från Uppenbarelseboken ca 2500 år senare - i den sista-tiden.

Betydelsen i beskrivningen av odjuret i kapitel 17 i Uppenbarelseboken hjälper till att avslöja mycket mer gällande de sju kraftperioderna och kraften som alltid legat bakom dessa för att driva fram dem till oroligheter - till krig.

Det är i dessa kapitel som Herbert Armstrong gavs förståelse att tydligt se vad som skulle komma att hända i dagens EU.

“En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade med mig och sade: ‘Kom, jag ska visa dig domen över den stora skökan som tronar på väldiga vatten. Jordens kungar har horat med henne, och jordens invånare är berusade av hennes otukts vin.’ I anden förde han mig bort till en öken. Och jag såg en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur, fullt av hädiska namn och med sju huvuden och tio horn.” (Upp 17:1-3).

Det som beskrivs här är det som namnet Europa faktiskt betyder och står för. Europas kontinent har fått sitt namn från en fenicisk prinsessa, Europa, som i den grekiska mytologin fördes bort till ön Kreta ridandes på en tjur, vilken i själva verket var guden Zeus som hade förvandlat sig till just en tjur. Denna historia om Europa är betydelsefull - långt mer än vad människor kunnat ana. Att förstå allt detta går hand i hand med förståelsen av det Gud avslöjar i det här kapitlet.

Det är den här bilden av kvinnan som rider på tjuren som Gud använt för att beskriva kopplingen mellan den styrande makten och falska religiösa trosuppfattningar inom det profeterade europeiska riket och dess kraftperioder genom historien. Inflytandet av tankar om många olika gudar är starkt kopplat till hur det romerska riket uppstod - starten på ett profeterat rike - ett europeiskt rike som skulle komma att existera ända fram till den sista tiden och det stora slutliga kriget på jorden.

Ett avsnitt i den engelska Wikipedia listar romerska gudar (eng. “List of Roman Deities”) och beskriver tydligt det som en person behöver förstå när det kommer till romarrikets början och uppkomst.

“De romerska gudarna som är mest kända idag är de som romarna identifierade med grekiska motsvarigheter. Grekiska myter, bildspråk, och emellanåt religiösa seder, integrerades i den romerska kulturen, vilken innebar att de påverkade latinsk litteratur, romersk konst och religiöst liv så som det uppfattades runt om i riket.”

Precis som exemplet med kopparormen på pålen och det som hänt med den symboliken under årtusendena så har det som började i romarrikets begynnelse skett i ännu högre utsträckning i Europa. Romarna hade som sed att blanda de olika gudarna och religiösa traditionerna som existerade runt om i romarriket med sina egna. Detta skedde under hundratals år och innebar att dessa religiösa traditioner sakta förändrades för att slutligen blandas ihop till en religion som blev känd som “kristendom i romarriket”.

Detta förklarar orsaken till att en person idag har möjlighet att identifiera det verkliga ursprunget för de mystiska lärorna och trosuppfattningarna, de som inte har någon koppling till eller något ursprung i Bibeln. Dessa falska idéer och läror såsom Easter, Christmas, treenigheten, symbolik gällande kors, solen och söndagsmorgonens gudstjänst, tillbedjan av bilder av en moder med ett barn i famnen, fruktbarhetssymboler som harar, ägg och mycket mycket mer, har blivit läror och religiösa traditioner för fler än två miljarder människor på jorden idag. Ursprunget för alla dessa idéer som användes när denna nya romerska religion bildades kom alltså från religiösa idéer och riter som de som trodde på de antika gudarna levde ut.

Gud har mycket att säga när det gäller falska läror och riter som kommer från tron på andra gudar. Och på grund av att människan har ignorerat Gud och fortsatt att förvrida Hans sanningar genom fabler och falska religiösa riter så dömer Gud nu människan för detta. Det är under tidsperioden för den domen som Han kommer stoppa människans självstyre och hennes religioner i det att Han etablerar Sitt Kungarike som skall regera över alla nationer på jorden.Full av hädiska namn

Att studera historien från tiden för romarrikets början till idag kan hjälpa den som vill förstå hur de religiösa idéerna sakta har förvandlats till de vi ser idag i “den traditionella kristendomen”. Den traditionella kristendomens rötter kommer från seden att blanda ihop många skilda livsåskådningar.

Romarna hade för vana att blanda religiösa idéer och gudar från andra folk med sina egna. Efter att de erövrat en nation så blandade de den nationens religiösa idéer med sina egna för att på så sätt ena folken i det växande romerska riket. Detta gjorde att religiösa idéer blandades från grekerna, kelterna och de germanska folken, men även från judendomen och de som höll fast vid trossatser och undervisning från den sanna kristendomen.

Dessa vitt skilda idéer inkluderade även tron på många gudar. Detta är anledningen till att Gud beskrev odjuret i Uppenbarelseboken 17 på det sätt som Han gjorde. Guds beskrivning av det odjuret liknar beskrivningen av guden Zeus som förvandlade sig till en tjur när han förde bort prinsessan Europa till ön Kreta. Kreta är den största och mest befolkade ön i Grekland och har en lång historia bakåt i tiden, då den utgjorde centrum för Europas första civilisation, minoerna, från 2700 till 1420 f.Kr.

Så när det står skrivet “Och jag såg en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur, fullt av hädiska namn” behöver man förstå syftet med ett sådant uttalande. Namnet för Europa kommer, som nämnts, från den här mytologiska berättelsen och förkroppsligar processen som ledde fram till en “falsk kristendom”. Seden att i romarriket blanda mytologi, religiösa idéer, religiösa ritualer och koncept som hör ihop med många olika gudar var det som banade väg för skapandet av en falsk kristendom.

Eftersom den seden var så djupt rotad i kulturen som skapade den traditionella kristendomen så beskrivs den profetiskt som att den är full av hädiska namn. Hädelse innebär att ta sig rätten att förändra eller motarbeta det Gud proklamerat som sant och rätt gällande hur man tillber Honom på det sätt som Han själv förklarar är korrekt.

Det som beskrivs i det här kapitlet som “en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur, fullt av hädiska namn” är exakt det som beskrivs i kapitel 13 i Uppenbarelseboken.

“Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och tio kronor på sina horn, och hädiska namn på sina huvuden.” (Upp 13:1).

“De tillbad draken [Satan] för att han hade gett sin makt åt vilddjuret, och de tillbad vilddjuret och sade: "Vem är som vilddjuret? Vem kan strida mot det?" Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick rätt att fortsätta i fyrtiotvå månader. Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans boning, dem som bor i himlen. (Upp 13:4-6).

Dessa verser visar att starten på den falska kristenheten var full av hädelse. Ett exempel på detta är att Gud började kallas en treenighet. Ett annat är hur namnet Josua förvrängdes genom att namnet Jesus användes istället. Trots att det är svårt att bevisa efter hundratals år så finns det vissa personer som kan ge ganska starka argument för att namnet Jesus har rötter i namnet Zeus.

Men även om den falska kristendomen beskrivs som att den har “hädiska namn” så handlar detta om mycket mer än bara namn. Det inbegriper även saker som användes vid olika slags tillbedjan som beskrivs i mytologin. Även konstuttryck som användes i mytologisk tillbedjan har blivit uttryck som används i tillbedjan i den falska kristendomen. Allt detta stämmer också in på beskrivningen om att ha “hädiska namn”.

Det finns verkligen många olika saker som passar in på denna beskrivning, saker som har blivit delar av den falska kristenheten. Och trots att många redan har nämnts så behövs det att några av dessa upprepas.

Guds sabbat på den sjunde dagen i veckan ändrades till en gudstjänst på den första dagen i veckan som har ett namn som är uppkallat efter solen — söndag. Den formella dopceremonin då en vuxen person väljer att omvända sig från sina synder och låta döpa sig genom att sänkas ned i vatten har vanhelgats. Den har förändrats till en dopceremoni av ett litet barn som består i att man skvätter lite vatten på dess huvud och kallar det för ett dop.

Det finns en stor mängd konstverk som har symboler och objekt som härstammar från falsk tillbedjan och läran om alla dessa falska gudar och gudaväsen. Mycket av detta har anammats och använts med exakt samma avbilder i den falska kristendomen. Dessa konstverk innehåller ofta bilder som visar himlen och helvetet. Symboler som t. ex. kors och statyer av en moder med sitt barn i famnen användes vid tillbedjan av falska gudar hundratals år innan Kristus föddes av sin mor Maria. Alla dessa ting har införlivats i falsk kristendom.

Något som också nämnts tidigare är att de religiösa titlarna som endast tillhör Gud, vilka Kristus befallde att de aldrig skulle användas av religiösa ledare, har använts av tusentals människor som har kallat sig Guds tjänare.

Det är också viktigt att påminna sig om allt det hädiska som Konstantin gjorde när han sammankallade Konciliet i Nicaea år 325 och skapade en ny statsreligion som kallade sig själv “kristendom”.

Gud befallde att Passover skulle firas årligen av Hans folk i alla tider. Men de förändrade den årliga ceremonin av att ta del av symboliken i att äta en liten bit osyrat bröd och dricka en liten mängd vin till en ceremoni de kallar nattvard och som kan firas varje vecka.

En del av själva definitionen av hädelse handlar om “det som vanhelgar Gud eller heliga ting och helt enkelt innebär brist på respekt för Gud”.

Att använda ett annat namn på Guds son än det som Han bestämde är hädelse. Att kalla Gud för en treenighet är hädelse. Gud visar tydligt att Han är den ende som har evigt liv i sig själv och att ingen annan Gud någonsin har existerat. Även före det att Hans egen son föddes av en fysisk kvinna gjorde Gud detta faktum mycket klart.

“Jag är Herren [hebr. - Yahweh, som betyder den Evige], och det finns ingen annan. Utom Mig finns ingen Gud [hebr. - Elohim]. Jag spänner bältet om ditt liv, fastän du inte känner mig, för att man ska förstå både i öster och väster att det inte finns någon utom Mig. Jag är Herren [Yahweh, den Evige], och det finns ingen annan. (Jes 45:5-6).

“För så säger Herren [Yahweh, den Evige], han som har skapat himlen, han som är Gud [Elohim], som har format jorden och gjort den och berett den, som inte har skapat den till att vara öde utan format den till att vara bebodd: Jag är Herren [Yahweh, den Evige], och det finns ingen annan.” (Jes 45:18).

Gud förklarar här, och i många andra verser i Bibeln, att endast Han har evigt liv. Men en kyrka uppstod i romarriket som hävdade att Gud är en treenighet. Detta är själva definitionen av hädelse.

Kyrkomötet i Nicaea etablerade firandet av Easter efter att ha gjort firandet av Passover olagligt. Det romerska riket började fira Easter, vilket har sitt ursprung i berättelsen om en gudinna som finns i många urgamla kulturer.

Kristenheten som tillhörde det romerska riket lärde ut en felaktig tidpunkt för Kristus död, en felaktig tidpunkt för hans uppståndelse, firade söndagsmorgongudstjänst, undervisade att Kristus dog på ett kors, förvred sanningen om Kristus rätta namn, använde hans namn i ett firande som hävdades vara avsett för att fira hans födelse—en födelse som inte skedde under vintern, och så mycket mer än detta. Stämmer sådana här saker in på definitionen av hädelse?

Även ledarna i den kyrkan, och de kyrkor som senare bildats från den, har hädat Guds namn genom att använda sig av titlar som fader, präst, påve etc. Dessa ledare har tagit sig rätten att förlåta människor deras synder, vilket bara Allsmäktig Gud kan göra. Det är bara genom att Han offrade Sin son som Passover-lammet vars blod spilldes på marken, som mänskligheten, genom Kristus, kan få sina synder förlåtna.

Frågan i allt detta borde nu vara: “Vad är sant och vad är falskt?” Endast det som är falskt kan häda Gud och Hans namn. Det är missbruket av Hans namn och av Hans sanna ord i Bibeln som innebär hädelse. Per definition handlar hädelse om att förvrida, förändra och falskt översätta det som Gud har sagt.Kvinnan som rider på odjuret

Så vem är då kvinnan som rider på odjuret som beskrivs i Uppenbarelseboken 17? Varje läsare har nu fått tillräcklig kunskap för att kunna ge ett sanningsenligt svar på den frågan. Men det är ändå bra att läsa det åter igen och sedan gå vidare för att få möjligheten att lära sig mycket mer gällande den sjunde kraftperioden, den som just nu håller på att uppfyllas.

“En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade med mig och sade: ‘Kom, jag ska visa dig domen över den stora skökan som tronar på väldiga vatten. Jordens kungar har horat med henne, och jordens invånare är berusade av hennes otukts vin.’ I anden förde han mig bort till en öken. Och jag såg en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur, fullt av hädiska namn och med sju huvuden och tio horn.” (Upp 17:1-3).

Kvinnan, som liknas med Europa, symboliserar religionen som etablerades i romarriket. Profetiskt så beskrivs en kyrka som en kvinna. Även Guds Kyrka beskrivs som en kvinna—som till och med beskrivs som “allas vår moder”. Gud har tänkt att Hans folk skall få näring och föda genom Kyrkan. Men beskrivningen av kvinnan Europa handlar inte om Guds Kyrka utan om en annan kyrka som också har närt och gett föda men på ett hädiskt vis—och gjort andra berusade genom det hon gett dem.

“Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld och ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: "Det stora Babylon, mor till jordens skökor och skändligheter." Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Josuas vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag djupt förundrad. Och ängeln sade till mig: "Varför är du så förundrad? Jag ska säga dig hemligheten med kvinnan och vilddjuret som bär henne och som har de sju huvudena och de tio hornen.” (Upp 17:4-7).

När man förstår att dessa bibelverser handlar om en kyrka så blir det ganska enkelt att också förstå vilken kyrka som Gud beskriver genom den här profetiska symboliken. Den kyrkan beskrivs som att den är klädd i kraftiga och extravaganta färger och att den har stor rikedom, vilken den gärna visar upp. Hon är en kyrka som syns tydligt. I Europas städer syns hon ofta tydligt mitt i städerna med sina höga torn och påkostade byggnader.

Beskrivningen av kvinnan som att hon håller en bägare av guld i sina händer som faktiskt används är en unik symbol som visar på hennes undervisning och användning av Guds ord—för att häda. Guds folk är kommenderade att, en gång om året, på Passover, dricka en liten mängd vin. Och, såsom tidigare förklarats, så symboliserar vinet Kristus blod som spilldes för oss så att våra synder kan bli förlåtna och för att visa att han uppfyllde meningen med Passover och dog som Passover-lammet. De som tar del av den lilla mängden vin under den årliga Passover gör dock inte det genom att dricka ur en bägare av guld.

Men undervisningen från den stora romerska kyrkan hävdar att detta kan göras varje vecka genom det man kallar nattvarden, vilket är den näst viktigaste delen i deras gudstjänstfirande. Den gudstjänsten kallas mässa och vid den används något som kallas eukaristins liturgi—nattvardens ceremoni. Genom bönen vid nattvarden firar den kyrkan “Jesus Kristus och hans frälsning, speciellt att han offrade sig själv på korset för mänskligheten.”

Så vad är då sant och vad är falskt? Är det firandet av nattvarden som kan göras varje vecka eller är det firandet av Passover en gång om året? Spelar sådana saker någon roll för Gud? Sanningen är att en sådan förändring av ett firande som Gud och Josua Kristus beordrade är en styggelse inför Gud. Gud kallar en sådan förändring av något Han beordrat för äktenskapsbrott och andlig otukt, speciellt när det handlar om tillbedjan av gudar som människan hittat på, eftersom detta speglar en otrohet mot Gud och mot Hans sanna ord.

Så den här kvinnan beskrivs sålunda som en prostituerad—någon som livnär sig på otukt—eller som helt enkelt har en nonchalant attityd när det gäller sexuella relationer (blandningen av Guds ord med andra religioners skrifter). Om man ser detta på ett andligt plan och hur en relation med Gud borde vara, en som är trogen i ande och sanning, så får bilden en mycket djupare mening.

Den här kvinnan beskrivs som “skökan” som rider på odjuret men också som modern till alla andra skökor. Med andra ord så föddes det många andra skökor genom henne. Sanningen i detta borde vara mycket tydlig för den som är villig att se den. Många kyrkor uppkom från den stora kyrkan som etablerades år 325 e.Kr. och blev statsreligionen i romarriket. Hennes döttrar tog även med sig de flesta av hennes falska läror.

Hon benämns också som “mysteriet Babylon” eftersom hennes läror (ord) är mysterier då de hävdar att dessa kommer från Gud men de stämmer inte överens med Guds ord. Babylon är en passande beskrivning eftersom namnet kommer från ordet “babel” som betyder “förvirring” och definieras som något som är oklart eller förvirrande på grund av att många röster blandas på samma gång. Den kyrkan hävdar faktiskt att auktoriteten för deras viktigaste lära, den om treenigheten, inte kommer från Bibeln utan är ett “mysterium som givits till kyrkan, något som ingen riktigt har möjlighet att förstå”.

Kopplingen till Babylon finns där av två orsaker. Den ena handlar om vad som skedde kort efter floden, på Noas tid, när falsk religion började få fäste igen i vissa städer, bl.a. Babylon. De som bodde i Babylon bestämde sig för att bygga ett högt torn, så högt att det skulle nå upp till himlen. Drivkraften bakom detta hade mycket att göra med falska religiösa idéer. Ruinerna från det tornet, i Irak, finns kvar än idag. Stoltheten och högmodet hos de människorna som levde där ökade lavinartat och blev så pass kraftfullt att Gud grep in för att minska utbredningen av den destruktiva processen.

Vid den tidpunkten, direkt efter floden, talade alla människor ett och samma språk. Sättet som Gud hindrade människan att vidare förverkliga sina onda planer var att skapa olika språk. Detta är grunden till våra olika språk idag. Gud förändrade plötsligt en del av deras mänskliga ande så att de nu förstod och kunde prata ett annat språk. När Gud gjorde detta så kunde människor inte längre förstå varandra och de kunde bara förstå de människor som fått förmågan att prata samma språk som de själva.

Detta skulle kunna liknas med att alla människor pratade engelska, men plötsligt var det vissa grupper av människor som bara kunde prata franska, andra grupper som bara kunde prata japanska, medan det var ytterligare andra som bara talade ryska och på grund av detta delade de upp sig i olika grupper. Det kanske kan vara svårt att tro att något sådant skulle kunna ske, men det var precis vad som skedde. För en person som pratade ett enda språk den ena dagen och ett helt annat språk nästa dag var det som om den alltid hade pratat det nya språket och inte hade något minne av det gamla språket.

Namnet på staden var Babel. Termen Babylon, vilket var namnet på det första profetiska kejsardömet i Daniels profetia, bär samma betydelse. Det var det första profeterade kungadömet och det symboliserades av huvudet av guld på Nebukadnessars staty.

Babel och Babylon betyder båda “förvirring”. Den termen har blivit en synonym för denna världens olika religioner och regeringar. De är alla mänskliga system som bara skapar förvirring, oroligheter, oenighet och krig. De är alla motsatser till Guds väg, som däremot leder till enhet, ett sunt sinnelag och verklig fred.

En ännu djupare förståelse kan uppnås utifrån uttrycket “mysteriet Babylon” eftersom det var där som falsk religion först började formas. Efter syndafloden så var det i staden Babel som falska religiösa idéer och felaktiga sätt att utöva tro började uppstå. Detta ledde till tillbedjan av diverse olika falska gudar som härstammade från samma idéer som fanns när det endast talades ett språk i Babylon.

Efter att människor blev uppdelade utifrån sina språk så fick dessa olika gudaväsen olika namn beroende på vilket språk som användes. Varje kultur utvecklades sedan på olika sätt när det gällde religiösa föreställningar och ritualer. Detta gäller till exempel tillbedjan av solen, månen och de andra planeterna, men även gudar som kopplades samman med fruktbarhet.

Tillbedjan av Tammuz, Ishtar, Astarte, Diana, Zeus, Artemis, Ra, Aton, Apollo och många andra avgudar har sitt ursprung i Babylon. Det är från det som började i staden Babel som den falska religionen har utvecklats och varifrån idéer och tillbedjan tillslut anammades år 325 e.Kr. i det som de kallade kristendom. Det var där den falska kristendomen hade sitt ursprung och det är anledningen till uttrycket “mysteriet Babylon”.

Bibelverserna säger också att det är den här kvinnan, den här kyrkan, som är berusad av blodet från de heliga. Ordet “heliga” (helgon) är helt enkelt en term som apostlarna använde för att beskriva medlemmarna i Guds Kyrka som var trogna Guds väg. Helgon är inte det som den kyrkan undervisar att de är.

Den kyrkan har genom tiderna gjort sig skyldig till förföljelse och mord på många av Guds egna. Det var ju faktiskt den romerska styrande makten som skapade den här kyrkan och det var den styrande makten som dömde Guds son, Josua Kristus, till döden genom att spika fast honom på en påle. Det var även den specifika styrande makten som halshögg Johannes döparen.

Det verkar även vara så, grundat på nedskrivet material och gamla traditioner, att samtliga av de ursprungliga apostlarna sattes i fängelse, vissa flera gånger, och att alla utom en avrättades under den romerska styrande makten. Det står att Herodes dödade Jakob, Johannes bror, med ett svärd. Historiska uppgifter talar dock för att Johannes, som satt fängslad på ön Patmos, troligtvis var den enda som inte dödades av den romerska styrande makten.

Paulus, hedningarnas apostel, blev slagen, stenad, satt i fängelse och hölls under husarrest i Rom under en lång tidsperiod tills även han slutligen avrättades. Sanningen är att allt sedan den tiden så har människor fortsatt kraftigt hata det som Guds apostlar och lärare har haft att säga, och som ett resultat av detta har många ledare i Guds Kyrka satts i fängelse och/eller dödats.Satan och den bottenlösa avgrunden

Efter att Johannes beskrivit kvinnan som red på odjuret så fortsatte ängeln att berätta för honom att han skulle förklara mysteriet med kvinnan och odjuret som bär henne, det som har sju huvuden och tio horn.

“Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer, men det ska komma upp ur avgrunden och gå mot fördärvet. De av jordens invånare som inte har sina namn skrivna i livets bok sedan världens skapelse ska förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var och inte är men ska komma.” (Upp 17:8).

Det skulle här ta mycket lång tid att visa var man hittar förklaringen till alla dessa saker. En del av det kommer framgå senare men just nu är det enklast att helt enkelt ge en förklaring till det som står skrivet.

När vi nu går vidare i berättelsen kommer det bli allt mer uppenbart att odjuret/vilddjuret symboliserar Satan. Han är den som stödjer och bär kvinnan— den som ger kraften och makten till den kyrkan. Han är även den som ligger bakom alla de andra kraftperioderna för det profeterade europeiska riket. Ja, Satan beskrivs som ett vilddjur—som en drake eller som ett scharlakansrött odjur med sju huvuden—de sju kraftperioderna för det europeiska riket, det som skulle komma att sträcka sig över en tidsperiod på drygt 1450 år från dess uppkomst under Justinus.

Bibeltexten som beskriver vilddjuret som stiger upp ur avgrunden är delvis skriven som en gåta. Det har redan nämnts att det är vilddjuret som bär kvinnan—den romerska kyrkan. Det är odjuret som ger den kvinnan ökad makt och inflytande. Odjuret är Satan men termen “odjur” beskriver även rollen som de nationerna har som han använder för att bära och lyfta upp den kyrkan genom att ge den ytterligare makt och inflytande under var och en av kraftperioderna.

Krig är själva syftet bakom dessa kraftperioder. Den kyrkan var alltid involverad, på ett eller annat sätt, i kraftperioderna som skedde under de första 1260 åren, ända fram till Napoleons fall, vilket blev början på den Katolska kyrkans successiva minskning av sin makt och inflytande över det europeiska riket.

Större delen av den kyrkans inblandning i kraftperioderna och krigen skedde dock i hemlighet och bakom stängda dörrar. Icke desto mindre så har detta mycket att göra med beskrivningen av odjuret, det som ligger bakom den kyrkan, det som bär och ger den sin kraft—Satan och den demoniska världen.

Satan beskrivs i Bibeln som den som blir placerad i en “bottenlös avgrund” och som senare stiger upp ur den under en kort tidsperiod. Tidskopplingen som gäller dessa texter som låter som gåtor är mycket specifik.

Den “bottenlösa avgrunden” nämns första gången när texten beskriver händelser som följer på ljudet av den femte basunen i Uppenbarelseboken. Vid det specifika tillfället börjar symboliskt rök stiga upp ur avgrunden under det att en andlig fas av den femte basunen uppfylls. (Upp 9:1-3). Den fasen uppfylldes och innebar en period av förföljelse av Guds Kyrka som Satan fick tillåtelse att utsätta den för. Den perioden har nu dock passerat.

Men den fysiska fasen av detta är inte uppfylld än. När Satan åter igen befrias från sin fångenskap så beskrivs han som att han stiger upp ur avgrunden, vilket helt enkelt betyder att han inte är begränsad längre och kan nu påverka och leda tio europeiska nationer in i ett sista stort krig—ett fullskaligt kärnvapenkrig—det tredje världskriget.

Gud har tillåtit Satan att påverka de olika kraftperioderna för det europeiska riket. När sedan en kraftperiod är avslutad så har Gud återigen begränsat Satan från att på samma vis kunna påverka nationer att börja kriga, fram tills dess att det har varit Guds tid att låta honom göra detta igen. Tiden för den kommande och sista kraftperioden då Gud släpper lös Satan igen är när det är Guds tid att tillåta dessa tio europeiska nationer att gå samman för att starta ett krig. När de nationerna ges möjligheten att komma samman utan att behöva vänta på de andra nationerna i dagens EU, då är tiden inne, den som leder fram till ett fullskaligt tredje världskrig.

Det är otroligt viktigt att försöka förstå vikten av det som nu kommer sägas i nästa stycke.

Om Gud inte kontrollerade tiden för när allt detta sker, och när Satan släpps lös, så skulle dessa nationer ändå till slut hamna i krig. Detta gäller inte minst nu i denna sista tid. Världens nationer rör sig stadigt mot ett världskrig genom att människor och länder blir mer och mer korrupta. Om Gud inte skulle ingripa på exakt det sättet Han gör (och kommer göra) så skulle det kriget utkämpas under en mycket längre tidsperiod och det skulle åsamka långt mycket mer lidande och ångest i världen. Så Gud kommer inte bara att ingripa för att hindra mänskligheten från att utplåna sig själv. Han kommer också, genom sitt ingripande, förkorta tiden för kriget och mänsklighetens lidande.

Den “bottenlösa avgrunden” [eng. bottomless pit] är helt enkelt en fysisk beskrivning som är hämtad från två ord. Ett har betydelsen bottenlös och det andra ordet avgrund “pit” används ofta i engelskan för en cistern (bokstavligt talat “en plats för vatten”).

Det är mycket svårt att beskriva andliga saker som existerar i en andlig värld genom att använda fysiska exempel eller förklaringar. Den bottenlösa avgrunden är helt enkelt ett speciellt förberett andligt tillstånd som hindrar Satan att använda hela sin andliga kraft. Det är ett tillstånd som håller tillbaka större delen av hans kraft, framför allt den som han använder för att föra människor in i krig. Detta är något som Gud inte låter honom göra förrän under vissa specifika tidsperioder som Gud bestämt. Dessa saker kan vara mycket svåra att förstå, men de tjänar alla Guds större syfte att på bästa sätt rädda mänskligheten.

Den andliga begränsningen från Gud förhindrar Satan att använda hela sin andliga kraft, en kraft som han fortfarande har kvar. Men, trots att han är begränsad genom den bottenlösa avgrunden så har han fortfarande möjligheten att påverka människor genom attityder och känslor. Men det kommer en tid i slutet av den här tidsåldern, just före det att Guds Kungadöme etableras på jorden i millenniet, då Satan kommer att förseglas totalt så att han inte kan använda någon andlig kraft på människor under de 1000 åren.

Tiden för skeendet när Satan kommer upp ur den bottenlösa avgrunden ligger mot slutet av denna sjunde och sista kraftperiod, som hade sin början under 1950-talet. Det är den kraftperioden, vilken är den sista, som beskrivs genom bilden av de tio hornen. Den beskrivningen återkommer några verser senare. Det kommer vara över dessa tio horn (tio nationer) som Satan kommer kunna använda sin starkaste påverkan och inflytande för att få dessa ledare att enas och förklara krig. Men även om Satan kan försöka påverka dessa ledare att göra som han önskar, så ligger beslutet att följa den påverkan fortfarande helt i deras egna händer.Vildjuret som var och är inte mer

Versen i Uppenbarelseboken om vilddjuret, som var och är inte mer, låter verkligen som en gåta. Det enda sättet att förstå den är att komma ihåg att under dessa kraftperioder så sätter inte Gud någon begränsning för Satans kraft.

Vilddjuret “var” beskriver en tidsperiod under vilken Satan var aktiv, under en av kraftperioderna i Europa, en tidsperiod när han inte var begränsad av den bottenlösa avgrunden. Det här bibelstället handlar dock om en specifik tidsperiod. Det handlar om den senaste tidsperioden när han var obegränsad och han var aktiv, den gången över Tyskland och Italien genom påverkan som han utövade på Hitler och Mussolini.

När sedan andra världskriget var över begränsades Satan igen, och det är i det andliga tillståndet som han “inte är” aktiv med hela sin kraft eftersom han är begränsad av den bottenlösa avgrunden, vilket han nu har varit i nästan 75 år.

Även under de tidsperioder när Satan varit begränsad så har han dock alltid haft kraften att påverka genom attityder och känslor för att kunna manipulera och lura människor, men han har inte haft tillgång till sin riktigt destruktiva kraft som Förstöraren, genom olika krig. Satan har många namn som beskriver hans onda avsikter och ett av dessa är Apollyon som betyder “Förstöraren”. Följande vers beskriver vad som händer efter den här tidsperioden avslutas: “Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer, men det ska komma upp ur avgrunden och gå mot fördärvet.” (Upp 17:8)

Satan beskrivs här som att han kommer upp ur avgrunden, hans begränsande plats. Detta är tiden då han ligger bakom en kraftig påverkan som påskyndar det oundvikliga tredje världskriget. Efter att kriget är över så står det att han fortsätter existera tills han möter sitt “fördärv”[eng. perdition] . Ordet “fördärv” används på många olika sätt och kan betyda “gå förlorad, förstörelse, att upphöra, att dö”. Det har en dubbel mening när det används här, eftersom när väl Satan släpps lös så kommer han, som sagt, att på kort tid påverka människor och nationer till att börja ett fullskaligt tredje världskrig. Hans agerande leder till vidsträckt förstörelse och död för hundratals miljoner människor. Men detta är också sista gången som Satan kommer tillåtas att påverka människor att starta krig som orsakar massiv förödelse, men han kommer dock försöka ytterligare en gång till.

Europa kommer påverkas av Satan på det sätt han önskar och de kommer hamna i ett kärnvapenkrig tillsammans med flera andra nationer, men i vilken grad de påverkas är helt och hållet upp till deras eget val.

Det tredje världskriget är sannerligen kriget som kommer avsluta alla krig. Gud kommer, som sagt, aldrig mer tillåta något krig när Han till sist avslutat människans tid av självstyre på jorden. När Gud väl griper in och avslutar det tredje världskriget så kommer Han sedan att etablera en fred som kommer råda på jorden under de kommande 1000 åren för mänskligheten. Gud kommer aldrig någonsin tillåta något krig igen. Detta faktum är faktiskt en del i de “goda nyheterna” (evangeliet) om Guds rike då de nyheterna handlar om etablerandet av fred och Guds regerande på jorden.

I det att Satan påverkar människan till ett sista stort krig, ett krig som kommer skapa oerhörd förstörelse och vidsträckt död, så kommer han själv närmare sitt eget fördärv och död. När han har fått människan att förklara krig en sista gång så går han alltså själv mot sin egen undergång, även om den dock kommer ske långt senare.“Odjuret som var och inte är, men skall komma”

Sista delen på samma vers är även den skriven som en gåta, men den skiljer sig från det som stod i början. Notera att:

“Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer, men det ska komma upp ur avgrunden och gå mot fördärvet. De av jordens invånare som inte har sina namn skrivna i livets bok sedan världens skapelse ska förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var och inte är men ska komma.” (Upp 17:8).

Det är viktigt att förstå vilka dessa människor är vars namn redan är inskrivna i livets bok. Detta har ingenting med någon förutbestämmelse att göra, som vissa läror hävdar. Utan som det tidigare nämnts, och senare kommer belysas ytterligare, så är dessa individer som redan är inskrivna i livets bok människor som Gud arbetat med vid olika tider under de senaste 6000 åren och dessa kommer återkomma med Kristus för att regera på jorden. De som har kallats för det syftet sedan människans begynnelse.

Det är dessa som kommer återuppväckas till ett andligt liv vid Kristus återkomst, och som då kommer att ges andliga kroppar. De kommer dock ha möjligheten att manifestera sig i fysisk form, precis som Kristus gjorde efter att han uppväcktes från de döda. Detta var Guds plan från begynnelsen, “innan världens skapelse” att det tillslut skulle komma att vara 144 000 individer som återkommer med Kristus vid hans återkomst. Det är dem som Gud har “utvalt” under en tidsperiod av 6000 år till att bli en del i den första uppväckelsen till andligt liv vid Kristus återkomst— de som är inskrivna i livets bok vid den tidpunkten. Många av dessa kan man finna i Bibeln, men många fler som inte finns omnämnda i Bibeln ingår också i den här gruppen.

De andra som nämns här, de vars namn ”inte fanns inskrivna i livets bok” än, är de som lever sina liv under millenniet under Guds rikes styre. De lever under den tiden när de kommer kunna förstå (se) vad Satan har gjort under 6000 år mot Gud och mänskligheten. De kommer förundras och de kommer inse att den varelsen och den demoniska världen då inte längre har möjlighet att påverka människor för att lura och skada dem.

Alla som lever under millenniet kommer veta att Satan är vilddjuret som “var” och “är inte” eftersom han inte längre kan påverka människorna. De kommer dock förstå (se) att han fortfarande existerar—att han “ändå skall komma”. Människorna som lever under den 1000-årsperioden kommer förstå och tro på sanningen som står i Bibeln att den varelsen under den tidsperioden helt är avgränsad från mänskligheten men att han kommer släppas lös en sista gång när millenniet är över.

Så den här versen är verkligen starkt profetisk när det gäller odjuret - Satan. Den handlar om den sjunde och sista kraftperioden, den fokuserar sedan på tiden som följer då Satan till slut skall placeras i den bottenlösa avgrunden som sedan förseglas under 1000 år, så att han inte kan påverka människor på något sätt. Detta kommer ske precis efter Kristus återkomst. Det är detta som Uppenbarelseboken 20:1-3 handlar om.Uppenbarelser som gavs till Herbert W. Armstrong

I verserna som sedan följer i Bibeln ges en översikt över framtida händelser. Den här boken fortsätter nu med att översiktligt beskriva ordningen för de händelserna som leder fram till den slutliga nedräkningen för det tredje världskriget och Kristus återkomst.

“Här krävs ett sinne med vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar. “ (Upp 17:9).

Denna vishet handlar om den visheten som kan ges människan från Guds eget sinne, eftersom det är ordet (logos) från Gud. Gud är den ende som ger sådan vishet då den inte kommer från någon människas förstånd eller intelligens. Det är endast Gud som kan ge “denna vishet” till någon. Gud gav sålunda sin vishet till Herbert Armstrong så att han kunde förstå dessa verser och hur de var kopplade till den sista tiden.

Herbert Armstrong hade tidigare fått förstå sättet som Gud använder bilden av berg för att profetiskt tala om större länder och riken. Den här versen avslöjar tydligt att kvinnan, den katolska kyrkan, “red” på vart och ett av dessa odjur under deras kraftperioder. Men att hon efter den femte kraftperioden, under Napoleon, inte längre hade samma kraft och inflytande som hon tidigare haft från tiden då Justinus regerade. Trots detta är det hennes närvaro och påverkan under kraftperioderna som har format Europa till vad det är idag.

“Fem har fallit, en är, och en har inte kommit än. Och när han kommer ska han bara bli kvar en kort tid.” (Upp 17:10).

Det var under endast en kort tidsperiod på bara några få år som just denna vers kunde läsas och uppfylla den exakta betydelsen för den perioden - för den exakta tidpunkten. Dess betydelse uppenbarades för Herbert W. Armstrong under den tidsperiod då versen uppfylldes.

Gud visade även Herbert Armstrong att det skulle komma ytterligare en kraftperiod för det gamla romerska riket (men med ett annat namn den här gången) som skulle komma att uppfyllas innan Josua Kristus återkomst. Genom dessa profetior hade Herbert Armstrong fått insikten att det skulle komma att bli totalt sju kraftperioder.

Gud uppenbarade den här specifika versen för honom vid en tidpunkt mot slutet av andra världskriget, en vers som var profetisk för exakt den tid som han levde i. Han visste redan att det skulle ske sju kraftperioder och att det skulle komma att vara en primär ledare över varje. Napoleon var ledaren över den femte kraftperioden, vilket redan nämnts, och vid tiden då den här versen uppenbarades för Herbert Armstrong var Hitler ledaren över den sjätte kraftperioden.

Utifrån den här versen kom han att inse att det verkligen skulle komma att vara sju kungar (en primär ledare över varje kraftperiod), fem hade redan fallit, och den sjätte regerade vid den tidpunkten under det andra världskriget. Så av totalt sju kungar så hade fem redan regerat och fallit och en regerade just då—Hitler, och den ytterligare—den sjunde och sista—“har inte kommit än”.

Det står också att den som kommer—den sjunde—skall “bara bli kvar en kort tid”. Den sjunde kraftperioden—det tredje världskriget—kommer tidsmässigt bli mycket kortare än alla de andra, men på grund av moderna vapen så kommer ökad förstörelse och större förödelse bli resultatet av det kriget jämfört med alla tidigare krig tillsammans.

Orden som förknippas med kraftperioderna handlar främst om förstörelse och krig. Även om en kraftperiods början kan vara relativt lugn så är det primära syftet med kraftperioderna alltid krig. Lyckligtvis står det även att den sista perioden kommer bli kort. Det är viktigt att förstå, då detta handlar om ett kärnvapenkrig som kan förstöra hela jorden mycket snabbt, men Gud kommer inte tillåta kriget att pågå under en lång tid och när det väl nått en viss nivå av förstörelse så kommer Han kliva in och stoppa det.

Nästa vers har också formen av en gåta, i det att den går tillbaka och beskriver odjuret—Satan.

“Vilddjuret som var och inte är, han är själv den åttonde men hör till de sju, och han går mot fördärvet.” (Upp 17:11).

Som ett resultat av förståelsen som har getts fram till den här punkten i den här boken så blir det nu än mer uppenbart vad den här versen egentligen säger. Den som går mot fördärvet är Satan. Satan är vilddjuret som ger kraft till varje kraftperiod. Han är också benämnd som odjuret, vars kraft ligger bakom krigen under kraftperioderna. Satan är vilddjuret som “var och inte är”.

Satan “hör till de sju” eftersom han är kraften bakom varje kraftperiod, och på grund av att han “hör till” var och en av de sju och är över dem alla så räknas han också som den åttonde.Tio nationer enas

“Och de tio hornen du såg är tio kungar som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att för en timme regera som kungar. De har ett och samma sinne och ger sin makt och myndighet åt vilddjuret.” (Upp 17:12-13).

De tio hornen förklaras här symbolisera tio kungar som ges kraft tillsammans som “ett rike” i den sjunde kraftperioden.

Vid tiden när detta sker kommer det vara tio länder som kommer samman och hastigt enas om att använda kärnvapen. De kommer bara vara enade i detta under en kort tid eftersom oenigheter och schismer snabbt kommer uppstå. Precis innan detta händer kommer Satan att ha kommit upp ur avgrunden (blivit befriad från sin begränsning). Han kommer snabbt påverka skeenden på ett sådant sätt att dessa tio nationer upplever att de måste enas kvickt, som en, för att överleva det som de ser hända i världen.

Det står att de ges kraft som kungar under en timme tillsammans med vilddjuret. Det är inte ett starkt enat rike som ges kraft när de väl går samman. Men efter att de enats och agerat kan de inte ta tillbaka vad de gjort, även om de kommer önska att de kunde det. När en gång allt har satts i rörelse och ett utökat världskrig följer så kan det kriget inte bara “stängas av”.

I Daniels bok i Bibeln beskrivs denna sista kraftperiod på ett lite annorlunda sätt, men det ger mer insikt i dess inbyggda svagheter. En kort återblick behövs här till något av det som den här boken behandlade i kapitel 3 beträffande Daniels profetia, plus att det finns ytterligare detaljer i profetian som nu kommer att belysas.

Som en påminnelse kan här sägas att Gud gav Daniel förmågan att tyda en dröm som kungen Nebukadnessar drömde. Daniel gavs möjlighet att berätta för Nebukadnessar vad kungen hade sett i sin dröm, och sedan även berätta vad den betydde. Kungen hade sett en mäktig staty som bestod av olika metaller från huvudet till fötterna. Huvudet var av guld. Daniel berättade att det gyllene huvudet var en bild på Nebukadnessar och det mäktiga riket som han styrde, det Babyloniska imperiet.

Daniel fortsatte med att berätta för honom att det skulle komma ytterligare tre mäktiga riken som skulle regera fram till slutet på människans tidsålder då Gud skulle gripa in och etablera Sitt rike på jorden. Det andra riket som Daniel beskrev var det medo-persiska riket och det tredje var det grek-makedoniska riket. Det fjärde var det romerska riket eller ett europeiskt rike.

Det sista riket beskrevs genom bilden av benen som bestod av järn och fötterna med tårna av järn blandat med lera.

“ Det fjärde riket ska vara starkt som järn, för järn krossar och slår sönder allt. Så som järn förstör allt annat ska det krossa och förstöra [detta handlar om krig]. Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det ska vara ett splittrat rike. Men det ska ha något av järnets fasthet, eftersom du såg att leran var blandad med järn. Tårna på fötterna var delvis av järn och delvis av lera, och det betyder att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. Men i de kungarnas dagar [tio tår och tio kungar, den sista kraftperioden och den sista delen på statyn] ska himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska gå under och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk [det ska inte styras av människor, utan av Kristus och de 144 000]. Det ska krossa och göra slut på alla de andra rikena, men självt ska det bestå för evigt.” (Dan 2:40-42,44).

I den här profetian som gavs till Daniel hundratals år innan Gud lät Johannes skriva Uppenbarelseboken, profeterade Gud om vad som skulle komma att ske med några viktiga riken när det gällde deras uppgång och fall, hela vägen fram till Kristus återkomst i Guds rike. Daniels profetior innebar också att Gud uppenbarade den exakta tiden för Kristus första tid på jorden, men också mycket om tidpunkten för Kristus återkomst.

Dessa verser i Daniels bok avslöjar att det romerska riket skulle komma att vara starkt som järn ända fram till slutet då fötterna och de tio tårna ju beskrivs som att de består av järn blandat med lera. Det här är en passande beskrivning av något som Gud avslöjade angående den sista delen av statyn, det gamla romerska riket (ett europeiskt rike) som skulle komma samman före slutet på tidsåldern. Å ena sidan skulle det vara starkt och mäktigt, å andra sidan skulle det vara bräckligt. Det skulle inte komma att hållas ihop speciellt bra, något som vi ser i EU idag. Dess kombinerade styrka är mäktig, men dess enhet är bräcklig.

Dessa tio kungar i Uppenbarelseboken 17 beskrivs som att de får makt som kungar under en timme tillsammans med vilddjuret. Det är givetvis Satan som är vilddjuret och som har fört samman dessa kungar med syftet att starta ett kärnvapenkrig, och det är då de “ger sin makt och myndighet åt vilddjuret”— till Satan.

Som redan nämnts så har tio av de tjugoåtta länderna i EU nu ingått en militär överenskommelse. Detta skulle fortfarande kunna förändras och andra länder komma till eller lämna, men till slut så kommer de utan tvekan ändå att vara tio som enas.

När det står en timme i texten så rör det sig definitivt om en profetisk tid, som troligen innebär en period av 60 dagar, eftersom Gud har uppenbarat betydelsen av liknande profetisk tid. Men just nu vet vi inte mer exakt vad den profetiska timmen egentligen innebär. Trots detta står det mycket klart att världen är redo för det slutliga kriget.Vad händer sedan?

Det här kapitlet har belyst hur Herbert W. Armstrong, mot slutet av andra världskriget, började förstå att Europa skulle komma att åter igen resa sig upp i en sjunde och sista kraftperiod. Han förklarade hur den unionen av länder skulle komma att ha ett gemensamt styre, att den skulle utveckla en gemensam valuta och att tio av dess nationer till slut skulle ingå en militär överenskommelse och bli inblandade i ett sista kärnvapenkrig.

Han tillade även att gruppen med tio nationer skulle komma att ledas av Tyskland. När han, vid tiden för andra världskrigets slut, sa detta så upplevdes det då av många som rena vansinnigheter och det ansågs otänkbart att Tyskland skulle komma att bli starkt igen och leda en sådan union. Det ansågs då otänkbart, dock är det ändå precis vad som har hänt.

Detta ansågs alltså helt otänkbart på den tiden då folk inte ville tänka i dom banorna eftersom europeerna kände en stark avsky mot Tyskland på grund av allt fruktansvärt som hade gjorts under kriget. Men det ansågs även som en omöjlighet eftersom den tyska industrin bokstavligen var sönderbombad. Det upplevdes helt omöjligt att Tyskland på kort tid skulle kunna växa sig starkt igen och dessutom ta en ledande roll i ett enat Europa.

Men det dröjde inte länge, för redan 1957 hade en satsning för ett enat Europa fått starkt fotfäste genom att den Europeiska ekonomiska gemenskapen etablerades. Europa började således åter igen växa strax efter andra världskriget. Mer än sjuttio år har nu gått sedan andra världskriget och Europa är nu redo för ett tredje världskrig eftersom de sista händelserna som Herbert Armstrong förutsade nu är på plats—en enad militär för en europeisk union.

Så vad händer nu framöver? Du kommer med absolut säkerhet veta att den sista delen av en profeterad tidsperiod, den som leder till fruktansvärda skrämmande sista-tiden-händelser, har börjat när du ser det som är profeterat bli verklighet. Detta handlar om USA och dess fall. Alla kommer att vara fullt medvetna om dessa katastrofala händelser när de väl startar. Hela världen kommer att se det, men de kommer inte veta vad de innebär eller vad som kommer sedan. Men Gud har berättat allt för oss. Vi kan nu vaksamt observera och vara förberedda.

Innan ett storskaligt kärnvapenkrig mellan världens länder börjar kommer detta att hända först. Det kommer visserligen innebära att kärnvapen används, men inte i samma skala som när det stora kriget till sist börjar.

Det som först sker med USA är dock bara starten på skrkämmande sista-tiden-händelser. Alla stora katastrofer som nu inom kort kommer drabba jorden är kopplade till profetior i Uppenbarelseboken. Precis som händelserna runt den sjunde och sista kraftperioden för Europa uppenbarades för Herbert Armstrong så har även händelserna som leder till USA:s undergång uppenbarats. Det är dessa händelser vi nu står inför!